Dagbesteding

Welke dagbestedingactiviteiten

De afwas hoort er ook bijDoor de vraag van onze deelnemers van de dagbesteding voorop te stellen, hebben zich al tal van dagbestedingactiviteiten ontwikkelt op It Aventoer. Onze faciliteiten lenen zich uitstekend voor zowel agrarische als niet agrarische werkzaamheden.

Sinds 2010 vindt een deel van ons dagbestedingsaanbod plaats op het dienstencentrum Heemstra State in Oentsjerk. In november 2013 hebben wij de Winkel fan Tryn geopend. Ook werken wij samen met o.a. dorpsbelang Oentsjerk om het dorp schoon en leefbaar te houden door het verzamelen van zwerfvuil en met de gemeente door een deel van het groenonderhoud op ons te nemen in het zwembad van Gytsjerk.

Facilitaire werkzaamheden zoals:

 • verzorgen van koffie, thee en lunch in de kantine
 • leren bakken en koken
 • ontvangen van gasten voor Bedriuwenpleats It Aventoer
 • schoonmaakwerkzaamheden in en om de gebouwen
 • boodschappen doen, bijhouden van de etensvoorraad
 • bijvullen van de schappen in de winkel

Niet agrarische werkzaamheden zoals:

 • versnipperen van papier (archiefvernietiging)
 • repareren en opknappen van fietsen
 • onderhouden van het rijdend materieel
 • houtkloven en uitventen van verkocht openhaardhout
 • zwerfvuil verzamelen
 • repareren verkoopproducten voor de winkel

Agrarische werkzaamheden zoals:

 • voeren van de kippen, cavia's, konijnen, geiten, koeien, schapen, varkens, en vogels
 • voeren van paarden en pony's en uitmesten van de boxen
 • schoonhouden en verzorgen van de dierenverblijven
 • werkzaamheden in de stallen op de boerderij van de buorfrou Tryntsje

Samenwerkingsverband dienstencentrum Heemstra State

bij Heemstra StateOp maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt er dagbesteding aangeboden op het ouderen/dienstencentrum Heemstra State. Onder onze begeleiding worden hier er verschillende dagbestedingactiviteiten aangeboden, zoals:

 • ondersteunen bij de afwaskeuken
 • koffie klaarzetten in vergaderruimtes
 • post vouwen
 • ondersteunen op het dagcentrum
 • ondersteunen bij de technische dienst
 • opmaken en bijhouden verkoopkraampje

Winkel fan Tryn

In november 2013 zijn wij gestart met de Winkel fan Tryn. De winkel is open van dinsdag tot en met zaterdag. Op deze dagen wordt dagbesteding aangeboden in de winkel. Onder begeleiding worden er verschillende activiteiten aangeboden, zoals:

 • inrichten van de etalage
 • bijvullen van schappen
 • uitvoeren van kassahandelingen
 • ondersteunen bij het verkoop klaarmaken van winkelproducten
 • schoonmaken van de winkel
 • verzorgen van de koffie voor klanten
De Winkel fan Tryn

Voor meer informatie over ons en onze motivatie, klik hier.