13 september 2023

Bericht Antsje Postma en vacature Teamleider

Beste collega’s, ouders, familie en verwanten,

Het is voor mij niet gemakkelijk om voor dit bericht de juiste woorden te vinden. Na achttien jaar It Aventoer opgebouwd te hebben samen met Gerk wordt het voor mij tijd om ook een stap terug te doen. Dit is voor mij best wel een lastige stap. Tegelijkertijd voelt dit ook als het juiste moment. Ik heb er namelijk het volste vertrouwen in, dat met het team dat er nu staat, onze bewoners en deelnemers in goede handen zijn en dat de kwaliteit van zorg altijd gewaarborgd is.

De komende periode ga ik de tijd nemen om stap voor stap mijn taken en verantwoordelijkheden als leidinggevende over te dragen naar de andere teamleiders van het wonen. Deze overdracht willen we zorgvuldig doen en ik wil mijzelf voldoende tijd geven om dit proces goed af te sluiten. Een stap terug doen betekent niet dat ik volledig ga stoppen. Ik doe het werk in de zorg al 46 jaar met passie en liefde voor onze bewoners en werkers en blijf daarom ook nog graag een aantal jaren op de woensdagen werkzaam binnen het wonen. Ook daarbuiten zal de zorg altijd mijn aandacht houden, hetzij in een andere vorm dan vanuit mijn werkende rol.

Doordat ik minder ga werken en een andere functie ga aannemen is er een vacature voor teamleider, zie deze link. We zoeken iemand die dezelfde visie uitdraagt als al onze collega’s, waarbij oog voor de mens centraal staat. Samen met de huidige teamleiders kan deze nieuwe teamleider mijn taken en verantwoordelijkheden overnemen en zich inzetten voor waar wij als Aventoer voor staan. Ook al ga ik niet volledig stoppen met werken en blijven we elkaar zeker nog tegenkomen op It Aventoer, het voelt voor mij toch belangrijk om jullie allemaal via dit persoonlijke bericht op de hoogte te stellen. Mochten jullie nog vragen hebben, dan weten jullie mij te vinden.

Veel liefs,

Antsje Postma-Jorritsma