9 april 2021

Corona update It Aventoer 9 april 2021

Beste allemaal,

Goed nieuws, onze corona quarantaine afdeling op It Aventoer is opgeheven. Alle betreffende bewoners zijn inmiddels volledig hersteld, gelukkig was er alleen sprake van lichte tot milde klachten. Iedereen heeft het super goed doorstaan!

De praktijk heeft uit gewezen dat het vaccineren echt een goede bijdrage levert aan het tegen gaan van de verspreiding, dit wordt inmiddels ook door wetenschappelijk onderzoek gesteund. Wij zijn daarom ook blij dat de meeste bewoners die geen Covid-19 hebben gehad volgende week dinsdag (13 april) hun 2e vaccinatie krijgen. Zij genieten dan een goede bescherming en ook de andere bewoners die het virus wel hebben gehad zijn voor langere tijd niet meer vatbaar. Binnen het wonen is er daarom nauwelijks tot geen kans meer op besmettingen te verwachten.

Dit geeft ons inziens ruimte voor versoepelingen. De praktijk heeft uitgewezen dat het dragen van mondkapjes de communicatie en begeleiding van onze deelnemers bemoeilijkt. Samen met het afgenomen risico hebben wij daarom besloten om het dragen van mondkapjes voor medewerkers in de dagbesteding en op het wonen niet langer verplicht te stellen. Medewerkers zijn overigens vrij om hierin hun eigen keuze te maken.

Dagbesteding

Onze inschatting is dat nu zo’n 2/3 van alle deelnemers zijn gevaccineerd of corona hebben doorgemaakt, dit geldt ook voor de medewerkers van It Aventoer. Hiermee is een behoorlijke mate van immuniteit opgebouwd. Wel blijft er enige waakzaamheid nodig omdat met name de cliënten die thuis bij ouders wonen nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een vaccinatie. Bij andere woonvormen is dat wel het geval. Binnen de dagbesteding zullen de voorzorgsmaatregelen daarom maatwerk zijn en gericht op het voorkomen van verspreiding bij cliënten onderling.

Voor de dagbesteding houdt dit in de praktijk in:

  • Het waar mogelijk houden van de 1,5 meter afstand. Maar net als voorheen is dit ondergeschikt aan de kwaliteit van zorg en de nabijheid die onze deelnemers nodig hebben;
  • De ruimte in de kantine optimaal wordt benut voor het uit elkaar zitten tijdens de pauze momenten;
  • De bezetting in de Aventoer bussen maatwerk blijft en per rit wordt bekeken;
  • Je bij klachten niet naar It Aventoer komt, je thuis blijft en je laat testen;

Wij hebben bovenstaande zorgvuldig afgewogen en menen hiermee op een veilige manier langzamerhand weer terug te kunnen gaan naar de voor ons normale manier van werken.

We hopen dat onze corona-updates jullie de afgelopen tijd goed hebben geïnformeerd en gaan, zolang de landelijke corona-situatie niet verslechterd, weer over op het verzenden van alleen de reguliere nieuwsbrieven.

Met hartelijke groeten en een fijn weekend,

Team It Aventoer