15 mei 2020

Coronavirus: update 15 mei

Beste ouder(s)/verzorgers/begeleiders van deelnemers van de dagbesteding, vrijwilligers en stagiaires van It Aventoer,

In het teamoverleg van de coördinatoren van It Aventoer is het volgende beleid uitgezet betreffende dagbesteding. Let op: deze maatregelen gelden mits het virus onder controle blijft.

Hervatten dagbesteding

Vanaf 29 april werd er in overleg met ouder(s)/verzorgers door een kleine groep deelnemers gestart met alternatieve dagbesteding op locatie Heemstra State en bij Buurvrouw Tryntsje.

Vanaf maandag 25 mei kunnen de deelnemers van de alternatieve dagbesteding weer instromen in dagbesteding op hun reguliere dagbestedingsplekken (Boerderij, Winkel fan Tryn, Heemstra State) Dit geldt ook voor onze bewoners die vanaf deze datum ook weer naar hun externe dagbestedings/werkplekken kunnen gaan.

De Winkel fan Tryn zal op dinsdag 26 mei weer open zijn voor dagbesteding voor bewoners en voor deelnemers van de alternatieve dagbesteding. De winkel is dan ook weer geopend voor klanten.

Vanaf dinsdag 2 juni is er voor alle deelnemers de mogelijkheid de reguliere dagbestedingsactiviteiten op alle locaties weer te hervatten. Een ieder is vrij om een afgewogen keuze te maken.

Wij hanteren de volgende voorwaarden/werkwijzen:

  • Bij klachten van keelpijn, hoesten, verkoudheid, of koorts komen deelnemers niet naar de dagbesteding/It Aventoer. Ook wanneer een medebewoner/gezinslid deze eerder benoemde klachten vertoont, blijft de deelnemer thuis. Ouder(s)/verzorgers/begeleiders/medewerkers nemen hun volledige verantwoordelijkheid hierin.
  • Medewerkers van It Aventoer hebben een signalerende functie en zijn zich bewust van alle richtlijnen, werkwijzen en uitingen van gezondheidsklachten.
  • Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de geldende maatregelen en voorschriften.
  • Het volledig naleven van de 1,5 meter regel zal op een zorgbedrijf zoals It Aventoer niet haalbaar zijn. Deelnemers hebben begeleiding, nabijheid en persoonlijke verzorging nodig is.
  • In de Winkel fan Tryn gelden specifieke regels.
  • Activiteiten buiten It Aventoer worden zeer zorgvuldig bekeken.
  • Vervoer naar en van It Aventoer zal individueel worden afgestemd.

Zoals al met alle ouder(s)/verzorgers telefonisch besproken wordt er bij hervatten van de dagbesteding akkoord gegaan met bovenstaande voorwaarden/werkwijzen.

We hopen dat we in vertrouwen weer aan de slag kunnen en dat onze deelnemers weer met veel plezier naar It Aventoer zullen komen.

We houden jullie op de hoogte. Mochten er vragen zijn bel of mail ons gerust.

Denk goed om elkaar en om jezelf, blijf gezond!

Team It Aventoer
058-2561133
info@itaventoer.nl