17 februari 2021

Coronavirus: update 17 februari 2021

Beste allemaal,

Vanaf maandag 22 februari 2021 starten wij weer met ons reguliere programma:

Externe deelnemers dagbesteding:

  • Het alternatieve programma vervalt. Externe deelnemers kunnen voor dagbesteding weer naar de boerderij. De dagbesteding en het vervoer worden volgens het reguliere programma georganiseerd.
  • In de Winkel van Tryn wordt van dinsdag tot en met vrijdag de dagbesteding voor externe deelnemers hervat. Voor deelnemers die op zaterdag dagbesteding hebben in de Winkel fan Tryn wordt gezamenlijk een oplossing bedacht. De winkel is in verband met de overheidsmaatregelen nog niet geopend voor klanten.

Bewoners:

  • Vanaf maandag 22 februari kunnen bewoners weer naar hun externe dagbestedingsplekken.
  • Vervoer naar en van de externe dagbestedingslocatie moet vanaf 22 februari weer worden geregeld.
  • In de taxi’s en op de externe dagbestedingslocaties kan het dragen van een mondkapje verplicht zijn.

De begeleiders van It Aventoer werken vanaf 22 februari niet meer in clusters maar weer in het rooster zoals voorheen.  Begeleiders/medewerkers dragen tijdens het werk een mondkapje. Deelnemers hoeven op It Aventoer geen mondkapje te dragen, maar dit mag natuurlijk wel. Mondkapjes zijn op alle dagbestedingslocaties van It Aventoer aanwezig.

Vrijwilligers:

Vrijwilligers kunnen zelf de afweging maken of ze vanaf 22 februari, of wellicht na de volgende persconferentie, weer naar It Aventoer komen. Het dragen van een mondkapje is ook voor vrijwilligers verplicht.

De dagbesteding wordt aangeboden mits:

  • De deelnemers klachten vrij zijn. Bij klachten blijven deelnemers thuis. Ouders/begeleiders nemen hierin hun verantwoordelijkheid.
  • De landelijke maatregelen niet verder worden aangescherpt.
  • Er zich een besmetting voordoet bij een deelnemer of medewerker van It Aventoer. Dan zal individueel worden bekeken wat dit betekent voor het dagbestedingsprogramma. Eventuele aanpassingen en maatregelen worden met betrokken deelnemers en zijn/haar ouder(s)/verzorgers gecommuniceerd.

Wij houden jullie op de hoogte, mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan horen we het graag.

Team It Aventoer