23 april 2020

Coronavirus: update 23 april 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 21 april  en het teamoverleg op It Aventoer op 22 april volgt hier een update.

De maatregelen vanuit de overheid zijn verlengd tot en met 20 mei 2020.
Aansluitend is in het teamoverleg van de coördinatoren van It Aventoer op 22 april het volgende beleid uitgezet.

Wonen

Het ‘nee, tenzij…’ beleid wat sinds 25 maart geldt voor bezoek aan bewoners van It Aventoer zal per maandag 27 april 2020 worden versoepeld.
Voor het welzijn van onze bewoners vinden we het belangrijk dat zij weer de mogelijkheid krijgen om hun ouder(s)/familie te zien.
Dit onder met de ouders(s) besproken voorwaarden en altijd in overleg met de PB-er. Dit nieuwe beleid geldt tot nader orde en ieder geval tot 20 mei 2020.
Ouder(s)/familie van bewoners zijn hierover op 22 april telefonisch geïnformeerd.

Aventoer vakantieweken

We hebben na goed overleg moeten besluiten dat de geplande Aventoer vakantieweken in juni en juli niet door kunnen gaan. Al zou het logistiek mogelijk zijn om naar onze vakantieadressen te gaan dan blijft het feit dat we met de geldende maatregelen nauwelijks activiteiten zouden kunnen ondernemen. De vakantieweken zouden hierdoor ook niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.
Alle deelnemers en hun ouder(s)/familie aan deze vakanties zijn op 22 en 23 april hiervan op de hoogte gebracht.

Dagbesteding

Voor onze bewoners blijft gelden dat ze dagbesteding krijgen op It Aventoer of in de Winkel fan Tryn en niet naar andere, externe dagbestedingslocaties gaan.
Wij willen als zorgverlener ook onze verantwoordelijkheid nemen richting externe deelnemers van de dagbesteding. We willen maatwerk leveren om waar nodig en waar mogelijk alternatieve manieren van dagbesteding te bieden.
Externe deelnemers van de dagbesteding en hun ouders/woonbegeleiders zijn op 23 april door de coördinatoren gebeld om individueel hier over af te stemmen .
Alternatieve dagbesteding zal in kleine vast groepjes worden aangeboden op Heemstra State of bij buurvrouw Tryntsje.
Daarnaast is deze alternatieve dagbesteding gescheiden van de activiteiten van onze bewoners, hier vindt geen wisselwerking plaats.
Vervoer naar de alternatieve dagbesteding zal door ouders of de woonbegeleiders zelf moeten worden geregeld.
Er blijven ook de algemeen geldende maatregelen: We houden sociale afstand, wassen onze handen, niezen in onze elleboogholte of in een papieren zakdoek.
Bij de minst mogelijke klachten van verkoudheid, keelpijn of koorts komen we niet naar It Aventoer of de dagbesteding. Dit geldt voor alle deelnemers, bewoners, hun familie en ook voor medewerkers van It Aventoer.

We houden jullie op de hoogte. Mochten er vragen zijn bel of mail ons gerust.

Denk goed om elkaar en om jezelf, blijf gezond en hopelijk tot gauw weer ziens.

Team It Aventoer
058-2561133
info@itaventoer.nl