25 maart 2020

Coronavirus: update 25 maart 2020

Het zijn vreemde tijden waar we allemaal mee te maken hebben. De algemeen geldende maatregelen en beperkingen hebben veel impact op iedereen maar zeker ook op mensen met een zorgvraag en hun familie. Het vergt van hen veel improvisatie- en doorzettingsvermogen. Dit geldt ook voor It Aventoer en haar medewerkers. Het is een tijd waarin we gezond willen blijven, flexibel moeten zijn en moeten inspelen op alle ontwikkelingen. De continuïteit van zorg voor onze bewoners willen we zo zo goed mogelijk vorm geven. Graag willen we jullie op de hoogte houden van de organisatie en voortgang op It Aventoer.

Dagbesteding

Tot nader orde (in ieder geval tot 6 april) is er geen dagbesteding.
We wensen iedereen toe dat het thuis goed mag gaan. We proberen zo veel mogelijk te blijven afstemmen en leven met jullie mee. Mochten jullie vragen hebben of behoefte hebben aan een praatje bel ons dan gerust.

Wonen

Enkele bewoners zijn bij hun ouder(s)/familie thuis maar de meeste bewoners zijn op It Aventoer. We maken er, onder de geldende maatregelen, elke dag een goede dag van met klussen op de boerderij of creatieve werkzaamheden.
Op 23 maart 2020 is er vanuit VGN een Bezoekregeling Gehandicaptenzorg van kracht gegaan. Op It Aventoer volgen wij deze maatregelen. Dit houdt in dat er tot nader orde (in ieder geval tot 6 april) geen bezoek mogelijk is op It Aventoer, er geldt een zogenaamd ‘nee, tenzij…’ beleid. Dit betekent dat er geen bezoek mogelijk is, tenzij het contact met familie van essentieel belang is voor de bewoner. Het bepalen van dit belang gaat altijd in overleg met de persoonlijke begeleider. Onze PB-ers hebben hierover telefonisch contact gehad met alle ouder(s)/verwanten en deze hebben hierover ook een e-mail ontvangen. Het is altijd, maar zeker in deze tijd, belangrijk om goed met elkaar af te stemmen en te communiceren.

We willen iedereen bedanken voor jullie begrip, medewerking en steun.

We houden jullie op de hoogte en mochten er vragen zijn, mail of bel ons dan.

Denk goed om elkaar en om jezelf, blijf gezond en hopelijk tot gauw weer ziens.

Team It Aventoer
058-2561133
info@itaventoer.nl