26 maart 2021

Coronavirus: update 26 maart 2021

Beste allemaal,

Het venijn zit hem in de staart. Waar wij na de eerste vaccinatieronde van onze bewoners positief gestemd waren gaat corona It Aventoer helaas niet voorbij.
Op maandagavond 22 maart werd bij It Aventoer bekend dat een deeltijd bewoner positief getest is op corona. Uit onderzoek is bekend geworden dat de eerste ziektedag is terug te leiden naar vrijdag 19 maart 2021. Dit gegeven had direct consequenties voor ons als Aventoer.
Wij hebben volgens ons corona-protocol gehandeld en hebben nauw contact gehad met de GGD. Alle betrokkenen (ouders/dagbestedingsplaatsen/overige deelnemers) voor wie dit gevolgen had zijn telefonisch op de hoogte gesteld. Verdere activiteiten van en op It Aventoer werden tot nader bericht stop gezet.
Alle betreffende bewoners en medewerkers zijn getest, hieruit is op 25 maart naar voren gekomen dat meerdere bewoners en medewerkers positief zijn getest. Het team van coördinatoren van It Aventoer heeft na deze uitslagen samen met de GGD verder beleid uitgezet.

Werkwijzen en vervolg vanaf 25 maart:
Wonen:

  • Positief geteste bewoners zijn, voor zover ze dat nog niet waren, in quarantaine geplaatst.
  • Eén woongroep is ingericht als afgesloten corona-afdeling.
  • De positief geteste medewerkers zijn in thuisisolatie.
  • Op de door ons aangeleverde informatie start de GGD bron- en contactonderzoek en stemt dit af met o.a. externe dagbestedingslocaties.
  • In overleg met de GGD wordt voor negatief geteste bewoners een tweede test gepland op maandag 29 maart of dinsdag 30 maart.
  • Alle bewoners die in afwachting zijn van deze tweede test blijven in isolatie op It Aventoer of bij ouders.  Er is daarom ook geen bezoek mogelijk.
  • Alle bewoners gaan tot en met Pasen (maandag 5 april) niet naar hun externe dagbestedingslocaties.

  Dagbesteding:

  • Er kwamen vanuit het bron- en contactonderzoek geen externe deelnemers van de dagbesteding naar voren die langer dan 15 minuten en binnen 1.5 meter in contact zijn geweest met een besmette deelnemer. Voor de volledigheid zijn alle ouders van deelnemers op 26 maart telefonisch door It Aventoer geïnformeerd.
  • Deelnemers van de externe dagbesteding werden 26 maart gebeld, in goed overleg is een groot deel van de deelnemers in de week van 29 maart tot en met 2 april afwezig. Individueel werd gekeken naar mogelijkheden voor een alternatief dagbestedingsprogramma.
  • Dinsdag 6 april hopen wij de dagbesteding weer volgens het reguliere programma te kunnen starten.

De situatie op It Aventoer was/is voor iedereen enerverend. De zorg voor onze bewoners/deelnemers staat altijd voorop en wij willen dan ook graag aangeven dat het op dit moment goed gaat met de betreffende bewoners en medewerkers, ze hebben lichte tot milde klachten. Wij hopen dat iedereen snel weer opknapt.

Wij houden jullie op de hoogte, mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan horen we het graag.

Team It Aventoer