15 december 2020

Coronavirus: update December 2020

Beste bewoners, deelnemers, ouders, stagiaires, vrijwilligers en medewerkers van It Aventoer,

It Aventoer wil jullie graag informeren over de corona-maatregelen tijdens de lockdown van 15 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021.

Dagbesteding:

 • It Aventoer is 16, 17 en 18 december 2020 tijdelijk dicht voor externe deelnemers van de dagbesteding. Wij volgen hierin de sluiting van de scholen en willen de vervoers bewegingen op It Aventoer zo veel mogelijk beperken. Dit is op 15 december met ouder(s)/begeleiders van alle deelnemers telefonisch besproken.
  Aansluitend is de dagbesteding van 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021 gesloten vanwege de kerstvakantie.
 • Per 4 januari 2021 komen wij, net als in het voorjaar, met een alternatief dagbestedingsprogramma.
  Dit zal in overleg worden georganiseerd, jullie ontvangen hierover zo spoedig mogelijk bericht.
 • De Winkel fan Tryn is sowieso tot en met 19 januari 2021 voor klanten gesloten. Er is ook geen inbreng mogelijk.
 • De stamppotlunches op 21 en 23 december voor deelnemers dagbesteding komen helaas te vervallen.  Natuurlijk houden jullie dit te goed en gaan we een alternatief plannen in het voorjaar.
 • De kerstpakketten zullen komende week bij deelnemers van de dagbesteding thuis bezorgd worden.

Wonen:

 • De PB-ers van It Aventoer hebben met alle ouders (telefonisch) overleg gehad over de gevolgen van de lock down en hebben hier afspraken over gemaakt.
 • Bewoners van It Aventoer zijn, in overleg met hun ouder(s), vrij om naar hun externe dagbestedingslocaties te gaan.
 • Voor bewoners die dagbesteding van It Aventoer ontvangen zal in overleg worden gekeken naar invulling van het programma van 4 tot en met 19 januari.
 • Bezoek voor bewoners is beperkt, maar onder de algemeen geldende maatregelen (max. 2 bezoekers per dag) mogelijk. Vraag je bij elk bezoek af of het echt noodzakelijk is. Dringend verzoek aan ouder(s)/familie om niet de algemene en centrale ruimtes te bezoeken maar gericht naar de appartementen te gaan. Naar en van het appartement is het dragen van een mondkapje gewenst. Eenmaal in het appartement kan het mondkapje af en gelden ook hier de algemeen geldende maatregelen.
 • Het stamppotdiner voor de bewoners zal op 17 december per woongroep worden georganiseerd.
 • Voor de komende kerst en oud en nieuw periode willen we ouders er bewust van maken dat het belangrijk is om sociale contacten thuis zo veel mogelijk te beperken. Het is aan te bevelen dat bewoners niet veelvuldig heen en weer van/naar It Aventoer gaan, dit natuurlijk als de zorgvraag van de bewoner dit toe staat.

Algemeen:

 • Klik hier voor meer informatie over de landelijke maatregelen.
 • De co√∂rdinatoren wonen en dagbesteding van It Aventoer hebben veelvuldig overleg, waarin de regelgeving rondom corona en de Lock down wordt besproken. Het beleid en de werkwijzen worden met ouders/verzorgers van deelnemers/bewoners, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van It Aventoer gecommuniceerd.
 • Onze Corona-updates en werkwijzen kunt u ook nalezen op onze website.

We wensen iedereen van harte alle goeds toe, blijf gezond en denk om elkaar.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Hartelijke groeten

Team It Aventoer