21 december 2021

Coronavirus: update december 2021

Beste allemaal,

Naar aanleiding van de nieuwe lockdown maatregelen per zondag 19 december 2021 via deze weg een korte corona update vanuit It Aventoer. De maatregelen hebben geen verstrekkende gevolgen voor de zorg op It Aventoer, ook niet voor de dagbesteding.

Er is nadrukkelijk  aangegeven dat de lockdown niet geldt voor de zorg. Wel hebben een aantal maatregelen invloed op het dagbestedingsprogramma, zoals bijvoorbeeld niet zwemmen op maandag, sluiting Winkel fan Tryn voor klanten of minder activiteiten in Heemstra State. Waar nodig zullen de dagbestedingsprogramma’s hierop aangepast worden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Vriendelijke groet,

Team It Aventoer
Wynzerdyk 20
9062 GR Oentsjerk
058-2561133