4 februari 2021

Coronavirus: update februari 2021

Beste allemaal,                                                                                                        

Naar aanleiding van de persconferentie van 2 februari 2021, heeft ons team van coördinatoren overleg gehad over de werkwijzen op It Aventoer. Komende week gaan de lagere scholen weer open. De vorige keer dat dit gebeurde hebben wij op dat moment ook onze reguliere dagbesteding weer opgepakt.

Omdat It Aventoer nog steeds alle mogelijke voorzichtigheid in acht wil nemen, hebben wij voor de komende 3 weken de volgende werkwijzen afgesproken:

Deelnemers externe dagbesteding:

  • De alternatieve dagbesteding zoals deze nu wordt aangeboden op Heemstra State en bij Buurvrouw Tryntsje blijft van kracht tot en met zondag 21 februari 2021.
  • Vanaf week 8, dus vanaf maandag 22 februari 2021 wordt de dagbesteding weer volgens het reguliere programma georganiseerd.

Bewoners:

  • Vanaf maandag 8 februari mogen bewoners weer bezoek ontvangen van personen buiten hun vaste familie kring (maatjes, vrienden en verdere familieleden). Dit volgens de landelijke RIVM maatregel van maximaal 1 persoon/bezoeker per dag. Wel blijft het advies om sociale contacten zo beperkt mogelijk te houden.
  • Vanaf maandag 22 februari kunnen bewoners weer naar hun externe dagbestedingsplekken.
  • Verder blijft ons Corona protocol van kracht, waakzaamheid blijft belangrijk.

Dit alles onder voorbehoud dat:

  • De besmettingsdreiging niet opnieuw stijgt.
  • De landelijke maatregelen niet verder worden aangescherpt.
  • Er geen vastgestelde corona besmettingen zijn onder cliënten of begeleiders op It Aventoer.

Wij houden jullie op de hoogte, mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan horen we het graag.

Team It Aventoer