12 januari 2021

Coronavirus: update Januari 2021

Beste bewoners, deelnemers, ouders, stagiaires, vrijwilligers en medewerkers van It Aventoer,

Informatie van het erf:

Afgelopen zondag (3 januari 2021) is een van onze medewerkers positief getest op Covid-19.  De laatste werkdag van deze collega was 31 december 2020, toen had de collega geen klachten. Na het bericht over de positieve test hebben wij volgens de RIVM richtlijnen en ons coronaprotocol gehandeld.

Alle ouders/verwanten van onze bewoners werden door de PB-ers telefonisch en vervolgens ook via de mail geïnformeerd.

Bewoners en andere medewerkers die met de collega in contact waren geweest zijn preventief in quarantaine gegaan en vervolgens afgelopen dinsdag (5 januari 2021) getest. Voor de betreffende bewoners kwam de GGD naar It Aventoer om op locatie de test uit te voeren, dit verliep erg goed.

Het is heel fijn om te kunnen melden dat alle geteste collega’s en de betrokken bewoners op 6 januari een negatieve uitslag hebben gekregen, de individuele besmetting van onze collega heeft dus niet geleid tot verdere verspreiding binnen It Aventoer.

Wonen:

 • De meeste bewoners die het betrof waren op It Aventoer in quarantaine, wij hanteerden hierbij ons corona-protocol. Dit verliep duidelijk en gestroomlijnd. We zijn heel trots op onze bewoners dat ze het deze korte quarantaine op hun appartement zo goed hebben gedaan.
 • Bewoners die al thuis waren vanwege de kerst, hebben de kerstvakantie verlengd en bleven langer bij ouder(s) in afwachting van de uitslag van de coronatesten van medebewoners en medewerkers.
 • Bewoners mogen nu, na de negatieve uitslag, hun appartement weer verlaten en bijvoorbeeld weer mee eten op de groep en naar de dagbesteding.
 • Daarnaast gelden nog steeds, en waar mogelijk, de vanuit de overheid gestelde algemene maatregelen.
 • Bewoners mogen bezoek ontvangen met een max. van 2 bezoekers per dag. Maar dringend verzoek om bezoek en verkeer van en naar It Aventoer zo veel mogelijk te beperken.
 • Voor ouders en bezoek geldt: bij klachten blijf je thuis en kom je niet naar It Aventoer.

Dagbesteding:

 • It Aventoer biedt, in ieder geval tot en met 19 januari, een alternatieve dagbestedingsprogramma aan.
 • Dit wordt voor zowel externe deelnemers als bewoners georganiseerd in kleine separate groepen op It Aventoer, Winkel fan Tryn, Heemstra State en bij buurvrouw Tryntsje.
 • Ook in de dagbesteding gelden, waar mogelijk, de vanuit de overheid gestelde hygiëne- en afstand maatregelen.
 • Bij klachten blijf je thuis en kom je niet naar It Aventoer.
 • Na de volgende persconferentie van de overheid wordt het programma van de alternatieve dagbesteding opnieuw bekeken. We houden u hier van op de hoogte.

Overig:

 • De coördinatoren wonen en dagbesteding van It Aventoer hebben frequent overleg, waarin de regelgeving en actuele situatie rondom corona worden besproken. Het beleid en de werkwijzen worden met ouders/verzorgers van deelnemers/bewoners, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van It Aventoer gecommuniceerd.
 • Mocht u vragen of opmerkingen hebben belt of mailt u ons dan gerust.

We zijn blij dat het zo goed is afgelopen. We wensen onze collega van harte beterschap toe en blijven, hopelijk samen met u, alert en waakzaam in deze coronatijd.

We wensen iedereen van harte gezondheid en alle goeds toe.

Hartelijke groeten

Team It Aventoer