18 november 2021

Coronavirus: update november 2021

Beste allemaal,

Na de Corona-persconferentie van afgelopen vrijdag (12 november 2021) en de situatie van oplopende besmettingscijfers in Nederland leek het ons goed om vanuit It Aventoer een korte Corona-update te versturen. Graag willen wij bij jullie onder de aandacht brengen dat wij op dit moment op It Aventoer de afweging hebben gemaakt om geen nieuwe maatregelen te treffen omtrent Corona. Dit betekent dat wij dezelfde werkwijze hanteren als het afgelopen halfjaar, voor het wonen en de dagbesteding geldt:

  • Geen algemeen preventief gebruik van mondkapjes* of andere persoonlijke beschermingsmiddelen (individuele verzoeken uitgezonderd);
  • De 1,5 meter afstand maatregel is ondergeschikt aan de kwaliteit van zorg en de nabijheid die onze deelnemers en bewoners nodig hebben;
  • De ruimte in de kantine wordt optimaal benut voor het uit elkaar zitten tijdens de pauze momenten;

Wij maken deze professionele afweging op basis van de zeer hoge mate van immuniteit (vaccinatie en/of genezen van Covid-19) onder deelnemers, bewoners en begeleiders op It Aventoer. Let wel, dit geeft geen garantie op niet besmet raken met Covid-19, maar maakt wel dat het medische risico op een ernstig ziekte verloop of erger op sterfte na een coronabesmetting uitermate klein is. Wel moet duidelijk zijn dat mensen die niet gevaccineerd zijn of geen corona hebben gehad het grootste risico lopen om besmet en ziek te raken op It Aventoer. Mochten er nieuwe ontwikkelingen of aanleidingen zijn om ons beleid te wijzigen dan zullen wij u zeker weer informeren.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gehanteerde werkwijze dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vriendelijke groet,

Team It Aventoer

N.B.: Wat betreft de booster-vaccinatiecampagne, wij houden de berichtgeving in de gaten en zullen u informeren wanneer daar meer duidelijkheid over is.

*deze keuze is gemaakt omdat het gebruik van mondkapjes in de algehele begeleiding als belemmerend wordt ervaren. Mimiek op gezichten en non-verbale signalen kunnen niet goed worden overgebracht wat kan zorgen voor communicatieproblemen. Daarnaast zorgt het preventieve gebruik van mondkapjes voor angst en onrust onder onze deelnemers en bewoners.