12 oktober 2020

Coronavirus: update Oktober 2020

Vanuit It Aventoer moeten wij ook de toegenomen corona besmettingen constateren. Het virus is, anders dan tijdens de eerste uitbraakperiode, nu ook in Friesland erg actief. Wij zijn ons zeer bewust van de aard en de ernst van het toenemend aantal besmettingen in de omgeving.

De algemene maatregelen die vanuit de overheid en het RIVM worden aangegeven zijn ons allemaal bekend: Waar mogelijk de 1,5 meter afstand houden, frequent handen wassen, niezen in de elleboog, snuiten in een papieren zakdoek en bij klachten thuisblijven en/of je laten testen.

Op dit moment is vooral ieders sociaal verkeer van groot belang. Denk goed na waar je naar toe gaat, houd het aantal contacten zo klein mogelijk en houd je sociale omgeving goed in de gaten. Als er mensen in je omgeving zijn met klachten neem dan je verantwoordelijkheid om geen contact te zoeken.

Teamleiders van It Aventoer hebben geplande overleggen om de regionale corona-situatie en het welzijn van onze deelnemers en bewoners zo goed mogelijk te monitoren.

Als bewoners klachten hebben gaan ze niet naar externe dagbesteding en zijn ze niet op de woongroep. Als deelnemers van de dagbesteding die naar It Aventoer komen klachten hebben blijven ze ook thuis. Ook als een familielid van een deelnemer klachten heeft en getest moet worden blijven de andere gezinsleden thuis totdat de uitslag bekend is en er geen corona is vast gesteld. Ouder(s) en verzorgers zijn hierin verantwoordelijk voor hun zoon/dochter, maar ook de gezondheid van overige deelnemers op It Aventoer wordt hiermee gediend.

We willen iedereen ook graag op het hart drukken om goed voor jezelf en anderen te zorgen en te blijven communiceren.

 Neem bij vragen of onzekerheden gerust contact met ons op.

Waarschijnlijk zal het corona-virus nog een wel een tijdje actief blijven en blijft It Aventoer alert op haar werkwijzen en welzijn van onze deelnemers.

We hopen dat we gezond mogen blijven en wensen u van harte hetzelfde toe.

Alle goeds

Team It Aventoer