2 september 2020

Coronavirus: update September 2020

Na de vakanties zijn we allemaal weer aan het werk op It Aventoer. Iedereen gelukkig zonder corona.

Het coronavirus is nog steeds aanwezig en actief in de wereld, ook in Nederland; mede door vakanties naar het buitenland en/of sociale activiteiten in grotere groepen.

De door het RIVM gestelde maatregelen zijn ons onlangs opnieuw op het hart gedrukt. It Aventoer vindt dat wij allemaal; medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, ouder(s), verzorger(s) en extern betrokkenen onze eigen verantwoordelijkheid hierin moeten blijven nemen. Wij kunnen dan ook niet optreden als handhaver of bepalen wat men in de privésituatie wel of niet doet. Wel willen we met deze update de algemene basisregels en het overzicht van wat te doen bij klachten nogmaals duidelijk communiceren.

Alle informatie kunt u ook vinden op de website van de rijksoverheid.

Ook via onze brancheorganisatie Landbouw en Zorg worden wij geïnformeerd hoe wij op de zorgboerderij om moeten gaan met de corona-maatregelen. Ook de VGN geeft informatie; bijvoorbeeld over symptomen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De coördinatoren wonen en dagbesteding van It Aventoer hebben daarnaast regelmatig overleg waarin op de laatste informatie en regelgeving rondom het coronavirus en op individuele situaties kan worden ingespeeld. Het beleid en de werkwijzen worden met medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van It Aventoer gecommuniceerd.

Onze Corona-updates en werkwijzen kunt u ook nalezen op onze website Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Team It Aventoer

Basisregels voor iedereen

Voor iedereen in Nederland geldt:

N.B.: Op It Aventoer gaat de zorgvraag van onze deelnemers boven het houden van de 1,5 meter afstand. Deelnemers hebben veelal zorg en nabijheid nodig.

  • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
  • Schud geen handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukte:

Ik denk dat ik het coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Voor iedereen geldt:

  • Blijf thuis bij een combinatie van verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), verhoging tot 38 graden of koorts.
  • Maak een afspraak voor een coronatest.
  • Mijd sociaal contact. U kunt ook geen bezoek ontvangen of op bezoek gaan en ook geen boodschappen doen.
  • Als u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten heeft gehad, bent u genezen. Dan kunt u anderen niet meer besmetten.

Regels voor testen en thuisblijven bij klachten

Iedereen die corona-gerelateerde klachten heeft dient zich te laten testen op het coronavirus. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden.

Laat u testen als u klachten heeft. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten thuis tot de uitslag van de test bekend is. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.