21 april 2022

Nieuwsbrief april 2022

De lente is overal. De temperaturen overdag stijgen en de grutto’s zijn weer in het land. Heerlijk dat we ook weer buiten kunnen koffie drinken in het zonnetje. Ook het erf is in lentesfeer en opgefleurd met mooie gevulde bloembakken.

Informatie vanaf het erf

Het jaarverslag van It Aventoer over 2021 is goed gekeurd door onze brancheorganisatie Landbouw en Zorg. Dit jaarverslag kunt u nalezen op onze website onder het kopje ‘Over ons’ -> ‘Downloads’. Ook is het jaarverslag gepubliceerd en te vinden op de website van ons keurmerk: Kwaliteit laat je zien.
https://www.kljz.nl/keurmerkregister/download/jaarverslag/279/5829

Er zijn al weer lammetjes geboren op It Aventoer, altijd mooi om te zien. Ook de kippen zijn weer goed aan de leg. Kakelverse scharrel eieren zijn te koop in het bakje aan de weg voor € 2,- per 10 of €1,50 per 6.

BHV

De BHV cursus 2022 is in april afgerond. 16 van onze collega’s zijn weer een jaar gecertificeerd voor BHV en brandpreventie. Het waren twee studie avonden met leerzame praktijkvoorbeelden gericht op situaties die binnen It Aventoer kunnen gebeuren. We hopen van harte onze cursus niet of zo weinig mogelijk te hoeven gebruiken.

Snelheid

Wynzerdyk 30 KM: Reminder voor iedereen: de snelheid op de Wynzerdyk van de hoofdweg tot aan de parkeerplaats achter de kerk is 30 KM. Het is een woongebied, de weg is hier niet altijd overzichtelijk en wordt gedeeld met voetgangers, fietsers en spelende kinderen. Pas je snelheid hierop aan! Max 30 KM!

Oekraïne

De ruimtes boven het woonhuis van Gerk en Antsje zijn ingericht om vluchtelingen uit Oekraïne op te kunnen vangen. Gerk en Antsje hopen mensen die de oorlog in hun land zijn ontvlucht hier de nodige rust en veiligheid te kunnen bieden. Gerk en Antsje hebben zich hiervoor via vluchtelingenwerk opgegeven en zitten nu in de aanmeldprocedure. Deze opvang staat los van alle woon- en dagbestedingsactiviteiten op It Aventoer en zal via een door Gerk en Antsje georganiseerd netwerk worden begeleid.

Dagbesteding

Er is altijd genoeg te doen op de boerderij, nu ook weer lekker buiten. Zo gaat vanaf eind april ook weer het groenonderhoud/maaien bij het zwembad van start. We hopen hiermee ook ons steentje bij te kunnen dragen om deze prachtige lokale voorziening voor de lange termijn in stand te kunnen houden. In Heemstra State hielpen onze deelnemers bij de landelijke pannenkoekendag. En in de Winkel fan Tryn werd enthousiast en creatief gewerkt met de vele kralen die we hebben gekregen. Ook was er een klus om kranten te vouwen. Al met al een mooie afwisseling van leuke werkzaamheden.

Aventoervakanties

Er zijn dit jaar weer twee midweken gepland voor de Aventoer vakanties. Dit zal zijn in de week van 13-17 juni en 20-24 juni. We gaan naar De Orveltermarke in Orvelte. Alle deelnemende vakantiegangers hebben hier inmiddels informatie over ontvangen.

It Aventoer is in 2022 op de volgende data gesloten voor dagbesteding:

  • Woensdag 27 april 2022, Koningsdag
  • Donderdag 5 mei 2022, Bevrijdingsdag
  • Donderdag 26 mei 2022, Hemelvaartsdag
  • Vrijdag 27 mei 2022, Dag na Hemelvaartsdag
  • Maandag 6 juni 2022, Tweede Pinksterdag
  • Vrijdag 23 dec 2022- Zo 1 jan 2023, Kerstvakantie

Het is fijn dat ook afwezigheid van deelnemers zo gauw mogelijk wordt gemeld. Dit kan via info@itaventoer.nl

Tevredenheidsonderzoek

Binnenkort zal het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek weer naar alle deelnemers worden gemaild/gestuurd. Het is voor It Aventoer belangrijk om te weten hoe tevreden alle deelnemers zijn en we willen het invullen van dit onderzoek dan ook van harte aanbevelen.

Wonen

Bewoners van It Aventoer konden op 11 maart na lange tijd weer naar een feest in Pro Rege. Het thema was ‘Boerderij’. Het was een feestelijke en gezellige avond. (Zie foto bovenaan deze nieuwsbrief).

In de kantine van It Aventoer waren bewoners op zondagochtend 3 april aanwezig bij een zeer geslaagde en gezellige koffieochtend van de buurtvereniging. 

Personeel

Tot ons groot verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze geliefde collega Harry Koster

Harry was sinds 2017 begeleider op het wonen en is na een langere periode van ziek zijn op 20 maart overleden. In de hal van De Skuorre werd een herdenkingsplek ingericht met een foto van Harry en een boek waar iedereen die dat wilde een berichtje, tekening, foto of herinnering achter kon laten. Met een groot deel van It Aventoer team en een aantal bewoners hebben we op zaterdag 26 maart afscheid genomen van Harry. We zullen hem enorm missen en wensen zijn gezin heel veel sterkte en kracht toe. 

Onze collega Mirthe zit nog volop in de opbouw van haar loopbaan en oriënteert zich op een mogelijk werken/leren traject elders.
De praktijk leert dat werken op een andere werkplek zich moeilijk laat combineren met werk op It Aventoer. Mirthe is daarom per 1 maart 2022 uitgestroomd. Bedankt Mirthe en alle goeds toegewenst.

Het eerste kwartaal van 2022 was er een hoog ziekte verzuim op It Aventoer, dit kwam mede door een aantal corona-besmettingen en de verplichte quarantaine-dagen. We zijn blij dat we deze periode goed zijn doorgekomen en het met elkaar hebben opgevangen.

We houden jullie op de hoogte van alles wat er op It Aventoer reilt en zeilt. Mochten er vragen zijn, bel of mail ons dan gerust. 

Voor nu alle goeds en hartelijke groeten 
Team It Aventoer