1 april 2024

Nieuwsbrief april 2024

Informatie vanaf het erf

De blaadjes komen weer aan de bomen en de bloesem zit in de knop. Kortom de lente komt eraan. Heerlijk om weer buiten op het erf het voorjaar te beleven.

Winkel fan Tryn

De etalages van de Winkel fan Tryn zijn weer schitterend versierd o.a. met zelfgemaakte paashazen. Ook heeft de Winkel naast het aanbod aan brocante, kleding, boeken en Hollands snoepgoed weer volop leuke seizoensartikelen. Kom gauw eens een kijkje nemen, onze medewerkers verwelkomen jullie graag.

Wonen

Op 2 maart was het jaarlijkse G-korfbaltoernooi van KF De Wâlden. Hieraan hebben 9 bewoners van It Aventoer meegedaan. Het was weer een super sportieve en gezellig ochtend.

Save the date voor de Aventoer broers- en zussendag.

Bewoners van It Aventoer en hun broers/zussen zijn uitgenodigd voor de Aventoer broers- en zussen dag op 2 juni. De uitnodiging is 13 maart via mail of post verzonden. Bewoners en hun broers/zussen kunnen zich nog opgeven via een mailtje naar info@itaventoer.nl.

Kwaliteit en veiligheid

Het jaarverslag van 2023 is goed gekeurd door onze brancheorganisatie FLZ (Federatie Landbouw en Zorg). Het verslag is te vinden op onze website onder ‘Downloads’ en op de website van de brancheorganisatie: www.kljz.nl/keurmerkregister.

Uitvoering SCOPE 8 keuring:

Er is een SCOPE 8 keuring, een gecertificeerde inspectie van de elektrische installatie, uitgevoerd op It Aventoer. De hele elektrische installatie is gekeurd en aanbevolen aanpassingen zijn uitgevoerd door Boonstra Installaties uit Stiens. Een van de aanbevelingen was om de contactdozen in de appartementen te uniformiseren om deze te laten voldoen aan Europese keurmerken. Dit alles om het risico op brandgevaar bij overbelasting te verminderen. Hiervoor zijn Europees gekeurde contactdozen aangeschaft, allen voorzien van randaarde. Daarnaast kunnen ouders/verwanten een wezenlijke bijdrage leveren aan veiligheid door op de appartementen:

  • Alert te zijn op gebreken aan elektronica / opladers
  • Alleen elektronica en bijvoorbeeld opladers te gebruiken die voldoen aan Europese keurmerken
  • Kapotte elektronica te verwijderen

Dit alles met als doel een veilige woon- en leefsituatie te creëren voor alle bewoners, collega’s en overige bezoekers van It Aventoer.

Personeel:

Op 12 februari is Jildou Terpstra begonnen aan haar stage op It Aventoer. Jildou doet de opleiding Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg en loopt stage binnen de verschillende locaties van de dagbesteding. Een fijne en leerzame stage toegewenst. Stagiair Esmee Dijkstra heeft voor een andere studierichting gekozen en heeft haar stage op It Aventoer op 22 maart beëindigd. Ook stagiair Femma Haan gaat een andere studie doen en gaat eind maart stoppen met haar stage op It Aventoer. Beide veel succes toegewenst voor de toekomst.

Onze collega Merle is 3 maanden naar Azië om te reizen en vrijwilligerswerk te doen. In juni is Merle weer op It Aventoer aanwezig. Een mooie tijd toegewenst in Azië Merle.

We kregen meerdere enthousiaste en geschikte reacties op onze vacature voor begeleider. Na een sollicitatieronde is Ilona Risselada aangenomen voor deze functie. Ilona is een oude bekende van It Aventoer. In 2022 heeft Ilona bij ons stage gelopen en ze kent It Aventoer en haar deelnemers. Ilona start per 1 april 2024 als begeleider op het wonen. Welkom in het Aventoerteam Ilona.

We zijn blij dat onze vacature voor een orthopedagoog is ingevuld. Voor de opvolging van Tessa van der Wekken is er een overeenkomst gesloten met David Hiemstra. Per 1 april gaat hij ons ondersteunen bij begeleidingsvraagstukken, voorzien van advies en expertise en assisteert hij Pb’ers bij het opstellen van de zorgplannen. Daarnaast hebben we contact gelegd met Tessa Vijn, ook zij is orthopedagoog. Zij kan op afroep worden ingeschakeld om te ondersteunen bij diagnostiek en het afnemen van testen en onderzoeken

Agenda 2024:

  • Maandag 1 april 2024 = 2e Paasdag en zijn wij gesloten voor dagbesteding
  • Zaterdag 27 april 2024 = Koningsdag en is de Winkel fan Tryn gesloten voor dagbesteding
  • Donderdag 9 mei 2024 = Hemelvaartsdag en zijn wij gesloten voor dagbesteding. Ook de Winkel fan Tryn is deze dag gesloten
  • Vrijdag 10 mei 2024 = de vrijdag na Hemelvaartsdag en zijn wij gesloten voor dagbesteding, ook de Winkel fan Tryn is op deze dag gesloten
  • Maandag 20 mei 2024 = 2e Pinksterdag en zijn wij gesloten voor dagbesteding
  • Vrijdag 27 september 2024 = jaarlijkse studiedag voor medewerkers en zijn wij gesloten voor dagbesteding. Ook de Winkel fan Tryn is deze dag gesloten
  • Vrijdag 20 december 2024 = dag na het stamppotdiner en zijn wij gesloten voor dagbesteding

Oproep: Willen jullie vakanties/afwezigheid van bewoners/deelnemers  zo spoedig mogelijk doorgeven viainfo@itaventoer.nl!  Hoe eerder wij jullie vakanties weten hoe eerder ook onze medewerkers hun vakanties kunnen regelen en wij de personele bezetting kunnen organiseren.

We houden jullie op de hoogte van alles wat er op It Aventoer reilt en zeilt. Mochten er vragen zijn, bel of mail ons dan gerust. 

Hartelijke groeten en alvast fijne paasdagen,

Team It Aventoer