9 december 2020

Nieuwsbrief December 2020/Januari 2021

Informatie vanaf het erf

Het is december en het jaar 2020 is bijna voorbij. We mogen, ondanks de corona-beperkingen, terugkijken op een mooi jaar waarin we nieuwe bewoners mochten verwelkomen en we grotendeels dagbesteding konden blijven aanbieden. Helaas konden we ons 15-jarig jubileum niet vieren, maar dat houden we nog tegoed.

Erf en gebouwen

In de Skuorrereed staan momenteel 3 trappen 1 daarvan zal vervallen en de 2 nieuwe trappen worden in januari voorzien van RVS leuningen en ook de balustrade zal worden aangepast. Dit vanwege brandveiligheidseisen en vluchtroutes.

Medewerkers

Per 1 januari 2021 zullen Iris en Jeroen It Aventoer verlaten. Iris heeft een nieuwe baan en uitdaging gevonden bij het Thomashuis Sexbierum. Jeroen gaat elders zijn werken-lerentraject afronden.

We willen Iris en Jeroen enorm bedanken voor hun inzet op It Aventoer.

Na een sollicitatieprocedure begin november zijn Jolina van den Dolder-Vogel en Ypie Scherjon aangenomen als begeleiders op It Aventoer. Ze zullen halverwege december/begin januari instromen en ingewerkt worden. Allebei van harte welkom in team It Aventoer.

Jubileum

Sanne Pietersma is in december 2020 12.5 jaar in dienst van It Aventoer, een mooie mijlpaal. Anneke van der Wielen is in januari 2021 12,5 jaar in dienst. Beide jubilarissen van harte gefeliciteerd.

Sinterklaas

Op 30 november hebben we in de woongroepen van It Aventoer Sinterklaas gevierd. Het was weer een gezellige en mooie avond, met pepernoten, surprises en cadeautjes.

7 december 2020 Internationale dag van de vrijwilliger

Op 7 december was het de internationale dag van de vrijwilligers. Ook al is het in 2020 niet vanzelfsprekend geweest op naar It Aventoer te komen, willen we alle vrijwilligers op en rondom It Aventoer enorm bedanken voor hun enthousiasme en inzet, in welke vorm dan ook. Een kleine attentie is door onze deelnemers bij alle vrijwilligers langs gebracht.

Dagbesteding

It Aventoer is gesloten voor dagbesteding van zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021.

Voor deelnemers van de dagbesteding wordt in twee groepjes op 21 en 23 december een stamppotlunch georganiseerd. Alle deelnemers hebben een uitnodiging ontvangen en hebben aangegeven dat ze komen, dat is super en er gaat vast en zeker gesmuld worden. Nog even een reminder dat ouder(s)/begeleiders zelf voor vervoer naar en van It Aventoer moeten zorgen.

Gevonden voorwerpen

Wie mist een jas, hoody of vest? Al langere tijd zijn deze kledingstukken aan de kapstok in de kantine blijven hangen. Als iemand een jas, hoody of vest mist, ze zijn af te halen op kantoor.

Corona

We zijn blijvend waakzaam en alert op de ontwikkelingen rondom het corona-virus en houden jullie in separate corona-updates hiervan op de hoogte.

De laatste tijd zijn enkele medewerkers preventief in quarantaine geweest omdat ze in contact waren geweest met iemand die later positief op corona getest bleek. Wij volgen hierin het protocol van het RIVM en bewaken hiermee het welzijn van medewerkers en alle deelnemers. Zodra een coronasituatie consequenties heeft voor onze deelnemers en/of de werkzaamheden zullen wij iedereen hier uiteraard over informeren.

Bij klachten van loopneus, hoesten, keelpijn of koorts komen deelnemers niet naar de dagbesteding. Ouder(s)/verzorgers/begeleiders nemen hierin hun verantwoordelijkheid.

Winkel fan Tryn

Er zijn leuke kerstartikelen te koop. Er worden ook producten voor Stichting Faridpur verkocht (www.faridpur.nl) de opbrengst is 100% voor het goede doel. Kom gerust weer eens langs, onze medewerkers verwelkomen u graag.

De Winkel fan Tryn is gesloten van zondag 20 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021

WLZ/PGB

De WLZ/PGB tarieven worden per 1 januari 2021 weer geïndexeerd. Budgethouders ontvangen t.z.t. een wijzigingsformulier met de aanpassingen.

Wonen

Op donderdag 17 december gaan onze bewoners van De Skuorre, It Noard en It East genieten van een heerlijk stamppotdiner.

De jaarlijkse gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst voor bewoners en hun familie begin januari 2021 gaat niet door. Het is niet mogelijk om in grote groep bij elkaar te komen.

Hartelijke groeten, fijne feestdagen en alvast alle goeds voor 2021

Hartelijke groeten,

Team van It Aventoer