15 december 2022

Nieuwsbrief december 2022

December is de maand waarin veel gebeurt, er wordt nog hard gewerkt maar ook al toegeleefd naar het stamppotdiner en de kerstvakantie. Op 5 december kwam Sinterklaas langs bij de bewoners van It Aventoer, dat gaf weer volop gezelligheid, pepernoten en leuke surprises en cadeautjes. 

Informatie vanaf het erf

Eind oktober is er naar ouders van alle deelnemers een mail verstuurd over de energiekosten op It Aventoer met hierin actie en aandachtspunten. Mocht u nog goede bespaartips hebben dan horen wij dat graag. 

We hebben vier nieuwe cavia’s gekregen op It Aventoer.

Informatieavond

De informatieavond over organisatie en veiligheid op 12 september werd door 17 ouders bezocht

Het was een geslaagde avond waarin gastspreker A. Terpstra van Brandweer Fryslân uitleg gaf over brandpreventie en brandveiligheid. Aanbod kwam o.a.:

  • Dat compartimentering van ruimtes brandvertragend werkt, houd deuren waar mogelijk gesloten en houd vluchtroutes vrij.
  • Ga bewust om met het opladen van electrische voorwerpen zoals telefoons, tablets e.d.
  • Gebruik alleen gecertificeerde verlichting, snoeren, opladers en accu’s.
  • Opladen alleen met de opladers die bij het apparaat horen.

Ook kwamen er onderwerpen aan de orde betreffende legionellabeheersing, RI&E, opleidingen van de medewerkers, veiligheid omtrent dieren en rijdend materieel, schoonmaak en protocollen.

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Voor meer info vanuit de brandweer zie 

Folders – Brandweer

Dagbesteding   

Komt dat zien, komt dat zien; de Winkel fan Tryn heeft weer prachtige kerstspullen te koop.

Binnen de dagbesteding zijn er o.a. prachtige kerstkaarten gemaakt.

In de kerstvakantie is de Winkel gesloten van zaterdag 24 december 2022 t/m maandag 2 januari 2023. 

It Aventoer is op de volgende data gesloten voor dagbesteding:

  • Vrijdag 23 dec 2022- Zo 1 januari 2023 (Kerstvakantie)

Het overzicht voor 2023 volgt in de volgende nieuwsbrief.

N.B. maandag 2 januari 2023 zijn wij weer geopend voor dagbesteding, maar het zwemmen start een week later op maandag 9 januari.

Stampotdiner 2022

Op donderdag 22 december wordt weer het jaarlijkse stamppotdiner georganiseerd voor deelnemers dagbesteding, bewoners, vrijwilligers, stagiairs en medewerkers. De uitnodiging is 23 november verzonden naar alle betrokkenen. Graag zelf voor vervoer naar en van It Aventoer zorgen.

Wonen

Het appartement van José is na het isoleren en verbouwen bijna klaar. Per 1 januari 2023 krijgt José de sleutel van haar appartement. Alvast heel veel woonplezier toegewenst.

Personeel

Omdat we de afgelopen jaren door corona beperkt waren in het vieren van jubilea hebben we dit geclusterd. Aansluitend aan onze studiedag op 23 september hebben we gevierd dat Rudy, John, 

Sanne en Anneke 12.5 in dienst waren van It Aventoer. We zijn blij met ons fijne team van medewerkers.

Per 1 december hebben we Djoke de Hoop mogen verwelkomen als ondersteuner op het wonen. Welkom in het Aventoerteam Djoke en veel werkplezier.

Per november is Amira Wolf gestart met haar stage op It Aventoer. Amira loopt stage binnen de dagbesteding we wensen je een hele fijne en leerzame tijd toe op It Aventoer.

7 december is de nationale dag van de vrijwilliger. We zijn enorm blij met alle vrijwilligers die zich zo fantastisch inzetten voor It Aventoer en haar deelnemers. 

We houden jullie op de hoogte van alles wat er op It Aventoer reilt en zeilt. Mochten er vragen zijn, bel of mail ons dan gerust. 

We wensen iedereen een mooie en fijne decembermaand toe en alvast alle goeds voor 2023

Hartelijke groeten 

Team It Aventoer