22 januari 2021

Nieuwsbrief en Corona Update Januari 2021

Na de kerstvakantie zijn we inmiddels al weer half januari. We hopen dat het corona-virus niet heel 2021 zal domineren, en dat wij allemaal weer meer vrij en blij kunnen genieten van onze werkzaamheden, contacten en activiteiten.

Informatie vanaf het erf

Corona:

Helaas is er op dit moment in onze regio sprake van een toenemende mate van verspreiding van het coronavirus en vooral de Britse variant. Het team van coördinatoren van het wonen heeft daarom op 15 januari de werkwijzen op It Aventoer aangepast. Wat dit betekent voor bewoners en externe deelnemers van de dagbesteding wordt hieronder uitgelegd.

Dagbesteding

De wijze waarop de dagbesteding is georganiseerd (externe deelnemers bij Buurvrouw Tryntsje en Heemstra State, bewoners op de boerderij of in de Winkel fan Tryn) wordt verlengd tot in ieder geval 8 februari 2021. Externe deelnemers blijven daardoor in de dagbesteding gescheiden van bewoners, dit geldt ook zo veel mogelijk voor de ingeplande begeleiding.  Daarnaast gaan wij per maandag 18 januari 2021 als extra maatregel ook werken met mondkapjes binnen de dagbesteding. Het dragen van de mondkapjes geldt alleen voor de begeleiding en in de openbare binnenruimtes, zoals bijvoorbeeld de kantine.

Met deze nieuwe maatregel hopen wij nog een extra bijdrage te kunnen doen aan het tegengaan van de verspreiding van het corona virus.

Winkel van Tryn

De Winkel fan Tryn is zo lang de Lockdown duurt gesloten voor klanten en ook voor inbreng. In de winkel worden op dit moment kluswerkzaamheden gedaan door bewoners van It Aventoer. Zo is de winkel straks weer helemaal spik en span. Zodra de Winkel weer open kan ontvangen wij u graag.

Wonen

Om de woon- en werksituatie voor bewoners zo veilig mogelijk te maken zijn er vanaf maandag 18 januari aangepaste werkwijzen:
Bewoners wordt aangeraden niet langer naar hun externe dagbestedingslocaties te gaan, echter zijn bewoners vrij hier zelf een afweging in te maken. De aanwezige bewoners wordt een alternatief dagbestedingsprogramma aangeboden op de boerderij of in de Winkel fan Tryn.
Bewoners mogen, met een maximum van 2 personen per dag, alleen visite ontvangen van ouder(s), broers of zussen. Verder sociaal verkeer van en naar It Aventoer wordt zoveel mogelijk beperkt, er komen bijvoorbeeld geen vrijwilligers of maatjes.
Bewoners kunnen naar huis, maar ook hiervoor geldt dat het is af te raden om, behalve het eigen gezin, thuis visite te ontvangen of op visite te gaan. Wij gaan er van uit dat iedereen hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt.
Begeleider op het wonen dragen een medisch mondkapje en bij ondersteuning in de ADL ook handschoenen.
Het rooster van begeleiders op het wonen zal zodanig worden georganiseerd dat er in vaste clusters wordt gewerkt, een groep werkt van zondag t/m dinsdag en de andere groep werkt van woensdag t/m zaterdag.
Al deze maatregelen zijn er op gericht om de bubbel van onze bewoners zo klein mogelijk te houden en het risico op besmetting te verkleinen.
Ouder(s)/verwanten van alle bewoners zijn hierover op 15 januari door de PB-ers geïnformeerd.

Vaccineren

Waarom is vaccineren belangrijk?

Onze brancheorganisatie Landbouw en Zorg verwoordt het als volgt:
“Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren, kan het leven in de zorg en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden. Iedereen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zich te laten vaccineren”.

Medewerkers van It Aventoer hebben op 8 januari allemaal een informatiebrief met de vaccinatieprocedure ontvangen.

Vaccineren is niet verplicht, iedereen maakt hierin zijn/haar eigen keuze. Wij willen alle medewerkers, deelnemers en hun familieleden, vrijwilligers en stagiaires vragen hier goed over na te denken, en, zoals in de quote van onze brancheorganisatie genoemd; niet alleen voor ons/uw eigen welzijn, maar ook voor het welzijn van (kwetsbare) anderen.

Voor meer informatie over het vaccineerprogramma van de overheid kunt u hier klikken.

We houden u op de hoogte van alles wat er op It Aventoer reilt en zeilt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, bel of mail ons dan gerust.

Hartelijke groeten en blijf gezond,

Team van It Aventoer