5 februari 2024

Nieuwsbrief januari/februari 2024

Nog even terugkijkend op de maand december; we hebben in december genoten van de sinterklaasviering op 4 december, het kerstconcert op 16 december en het door Henk en Jannie Breeuwsma gecaterde stamppotdiner op 21 december. De kerstdagen werden door bewoners op It Aventoer of bij familie doorgebracht. Op tweede kerstdag werd voor aanwezige bewoners een heerlijk diner verzorgd door Gerk en Antsje. Ook met oud en nieuw was er volop gezelligheid met pizza maken en shows en muziek kijken op tv tot aan het aftelmoment. We zijn enthousiast het nieuwe jaar 2024 in gegaan.

Nu is het nieuw jaar al weer 4 weken onderweg en we zijn al weer met veel plezier aan het werk.

Informatie vanaf het erf

Gerk had bij zijn pensionering een financiële bijdrage gevraagd voor een bankje in de Skuorrereed. Het bankje is prachtig gemaakt en inmiddels geplaatst. ‘It Gerkebankje’ is door de bewoners helemaal goed gekeurd en zit heerlijk. Iedereen die deze bank mede mogelijk heeft gemaakt reuze bedankt.

Winkel fan Tryn

De Winkel fan Tryn heeft een gevarieerd aanbod van brocante, leuke cadeautjes, kleding en daarnaast een vitrine met heerlijke Hollands Snoepgoed. Kom gerust weer eens langs, de medewerkers van Tryn verwelkomen jullie graag.

Wonen

Alle 26 bewoners zitten weer in hun werkritme. De gezellige nieuwjaarsborrel voor bewoners op 14 januari was weer reuze gezellig. Met zo’n 130 aanwezigen werden Aventoer zaken besproken, gezellig bij gepraat en geproost op het nieuwe jaar.

Kwaliteit en veiligheid

Het kwaliteitshandboek is weer up to date gemaakt. Een interne Risico-inventarisatie is afgerond.

Individuele brandoefening bewoners

De jaarlijkse ontruimingsoefening is van groot belang. Dit werd in de BHV training in 2023 geëvalueerd. Elk appartement is verschillend en heeft zijn eigen vluchtwegen. Er werd daarom in de eerste week van januari 2024 met elke bewoner een individueel ontruimingsplan doorgenomen.

Een spannend en serieus onderwerp, maar elke individuele bewoner heeft erg goed meegedacht en naar de tips geluisterd.

Personeel

Baby-nieuws: Sytze en Margriet zijn op 9 december 2023 de trotse ouders geworden van een prachtige zoon;  Lieuwe Ale. Het gaat goed met Lieuwe. En ook pake en beppe, ooms en tantes zijn in hun nopjes met de jongste Postma-telg. Martha en Wikke hebben op 28 december een mooi en lief zoontje gekregen. Hij heeft de naam Ynze gekregen.

Alle ouders en familie heel veel liefde en geluk toegewenst.

Na een sollicitatieprocedure is Martsje aangenomen als nieuwe teamleider voor het wonen. Van harte gefeliciteerd Martsje.

Antsje gaat, zoals u in de vorige nieuwsbrieven ook hebt kunnen lezen, met (pre)pensioen; wel blijft ze op de woensdagen op It East werkzaam. Door deze wijziging is ook de invulling van het PB-erschap gewijzigd.

Elisa, Ypie en Jacquelien hebben gesolliciteerd en zijn PB-er geworden. Van harte gefeliciteerd. De verdeling van PB-ers is met alle betrokken bewoners en hun ouder(s) besproken.

Op 5 januari was de laatste werkdag van onze collega Jos. Jos heeft het geweldig naar zijn zin gehad op It Aventoer, maar er kwam een functie bij Van Beets in Leeuwarden op zijn pad, waar hij een mooie nieuwe uitdaging aan gaat. Jos was een fijne collega en  een geweldige begeleider voor onze deelnemers, we gaan hem zeker missen maar wensen hem bovenal alle goeds toe in zijn nieuwe functie.

Lammert heeft zijn stages en eindopdracht op It Aventoer afgerond en heeft vervolgens gesolliciteerd. We zijn blij dat Lammert It Aventoerteam komt versterken. Heel veel werkplezier op It Aventoer Lammert. 

Voor de weekenden en in schoolvakanties is stagiair Femke een waardevolle versterking van het Aventoer team; welkom Femke.

Agenda

2024

  • Maandag 1 april 2024 = 2e Paasdag en zijn wij gesloten voor dagbesteding
  • Zaterdag 27 april 2024 = Koningsdag en is de Winkel fan Tryn gesloten voor dagbesteding
  • Donderdag 9 mei 2024 = Hemelvaartsdag en zijn wij gesloten voor dagbesteding
  • Vrijdag 10 mei 2024 = de vrijdag na Hemelvaartsdag en zijn wij gesloten voor dagbesteding
  • Maandag 20 mei 2024 = 2e Pinksterdag en zijn wij gesloten voor dagbesteding

Willen jullie vakanties/afwezigheid van bewoners/deelnemers  zo spoedig mogelijk doorgeven via info@itaventoer.nl!  Hoe eerder wij jullie vakanties weten hoe eerder ook onze medewerkers hun vakanties kunnen regelen en wij de personele bezetting kunnen organiseren.

We houden jullie op de hoogte van alles wat er op It Aventoer reilt en zeilt. Mochten er vragen zijn, bel of mail ons dan gerust. 

Hartelijke groeten 

Team It Aventoer