5 maart 2021

Nieuwsbrief Maart 2021

Informatie vanaf het erf

Wat was het in februari een mooie witte wereld buiten, we konden genieten van sneeuw en ijspret. Weer eens even echt winter. Daarna was het ineens lente, heel fijn om buiten de bloemetjes weer uit de grond te zien spruiten.

Medewerkers

Onze collega Joost heeft per februari een andere baan. Joost is afgestudeerd aan de PABO en is weer gaan werken in het onderwijs. We willen Joost heel hartelijk bedanken voor alles wat hij voor It Aventoer en haar deelnemers heeft betekend en wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe werkomgeving. Zijn taken als coördinator dagbesteding worden door Ruurt overgenomen. In de loop van 2021 zal worden gekeken naar structurele invulling van taken. Per 1 maart is Marten Feenstra begonnen als begeleider op It Aventoer, hij had al met verschillende deelnemers kennis gemaakt en is enthousiast. Van harte welkom in het Aventoer-team Marten. Vanaf 1 maart tot aan de zomervakantie zullen Leon en Merle, studenten Maatschappelijke zorg, starten met hun stage op It Aventoer, ook jullie van harte welkom en een goede en leerzame tijd toegewenst.

Corona

Wij zijn continue scherp en alert wat betreft de corona-maatregelen. Begeleiders op It Aventoer dragen een mondkapje en ook de overige maatregelen vanuit het RIVM worden waar mogelijk aangehouden.
Vanaf 22 februari is de dagbesteding weer volgens het reguliere programma van start gegaan. Dit onder voorbehoud dat de besmettingsdreiging niet stijgt en de landelijke maatregelen niet verder worden aangescherpt. Als er een corona besmetting wordt vastgesteld bij een deelnemers of begeleider op It Aventoer wordt individueel bekeken wat dit voor deelnemers en de planning van de dagbesteding betekent en wordt dit adequaat met betreffende deelnemers en ouder(s)/verzorgers afgestemd.
De updates en ons corona-draaiboek zijn hier te vinden onder downloads.

Bij klachten van loopneus, hoesten, keelpijn of koorts komen deelnemers niet naar de dagbesteding. Ouder(s)/verzorgers/begeleiders nemen hierin hun verantwoordelijkheid.

Vaccineren

 Medewerkers van It Aventoer hebben allemaal de uitnodiging/mogelijkheid gekregen om zich te laten vaccineren. Bewoners van It Aventoer die gevaccineerd worden zijn rond half maart aan de beurt.
Meer informatie over het vaccineerprogramma van de overheid vindt u hier.

Dagbesteding

Vanaf 22 februari is het reguliere programma dagbesteding weer van start gegaan. Alle deelnemers kunnen weer naar de boerderij, Heemstra State, De Winkel fan Tryn of Buurvrouw Tryntsje. Het is fijn dat deelnemers hun “vaste” collega’s weer kunnen treffen.

Winkel van Tryn

De Winkel fan Tryn is op dinsdag tot en met vrijdag weer beschikbaar voor dagbesteding voor externe deelnemers. Vanaf 3 maart 2021 is de Winkel tussen 09.30 en 15.30 op afspraak geopend voor klanten. Dit is ook op dinsdag tot en met vrijdag. Graag vooraf bellen 058-2563503 of inschrijven in de winkel. Maximaal 2 klanten in de winkel en maximaal 10 minuten winkeltijd. Inbreng is weer mogelijk. Inbreng wordt buiten de winkel ontvangen en afgehandeld. Tot nader bericht is de winkel op zaterdag gesloten voor dagbesteding en voor klanten.

Wonen

Bewoners kunnen weer naar hun externe dagbestedingslocaties. Wat betreft bezoek aan onze bewoners gelden de algemeen geldende landelijke maatregelen van maximaal 1 bezoeker per dag. Graag jullie aandacht hiervoor. In de algemene ruimtes is voor bezoekers het dragen van een mondkapje verplicht.

Clientenraad

De cliëntenraad op It Aventoer bestaat uit 6 deelnemers van dagbesteding en wonen. De cliëntenraad is de spreekbuis voor alle deelnemers van It Aventoer en bespreekt allerlei zaken die op It Aventoer spelen. Mocht jij als deelnemer/bewoner een idee of opmerking hebben waarvan je wilt dat het besproken wordt in de cliëntenraad dan kun je dit doorgeven aan de leden van deze raad. Dit zijn: Sanne, Harmanna, Hiltsje, Henk, Reinier en Stevie.

Vrije dagen

Maandag 5 april is 2e paasdag en is It Aventoer gesloten voor dagbesteding
Dinsdag 27 april is Koningsdag en is It Aventoer gesloten voor dagbesteding
Woensdag 5 mei is Bevrijdingsdag en is It Aventoer gesloten voor dagbesteding
Donderdag 13 mei is Hemelvaartsdag en is It  Aventoer gesloten voor dagbesteding
Vrijdag 14 mei is de dag na Hemelvaartsdag en is It Aventoer gesloten voor dagbesteding
De Winkel fan Tryn is op vrijdag 14 mei en zaterdag 15 mei geopend, ook voor deelnemers die altijd op vrijdag of zaterdag dagbesteding in de winkel hebben, wel zelf voor vervoer zorgen.
Maandag 24 mei is 2e Pinksterdag en is It Aventoer gesloten voor dagbesteding

Zomer vakantie

Het is nog lang niet zover, maar toch willen we jullie vragen om, voor zover bekend, de zomervakantieplanning aan ons door te geven. We horen graag wanneer deelnemers/bewoners afwezig zijn om onze planning hierop af te kunnen stemmen. Jullie kunnen dit doorgeven via een mail naar info@itaventoer.nl of het melden bij één van de medewerkers of PB-ers.

In de zomer hopen we weer 3 midweken Aventoer-vakanties te organiseren. Ouder(s) van betreffende deelnemers zullen persoonlijk een bericht/mail ontvangen of hier belangstelling voor is.

We houden jullie op de hoogte van alles wat er op It Aventoer reilt en zeilt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, bel of mail ons dan gerust.

Hartelijke groeten en blijf gezond,

Team van It Aventoer