22 mei 2020

Nieuwsbrief mei 2020

De corona-pandemie heeft veel teweeg gebracht de laatste weken. De dagbesteding op It Aventoer voor externe deelnemers moest worden stop gezet.
Bewoners van It Aventoer mochten niet naar hun werk of dagbestedingsplek elders en uiteindelijk was er ook een bezoekverbod voor familieleden van bewoners van It Aventoer. We houden jullie steeds met onze corona-updatemails op de hoogte. Maar naast alleen coronaberichten willen we ook melden dat we super trots zijn op onze deelnemers, bewoners en medewerkers en hoe ze het de afgelopen tijd hebben gedaan.

Informatie vanaf het erf

Er zijn 5 lammetjes op It Aventoer, 1 van de lammetjes werd
met de fles gevoed. 8 mei werden er twee geitjes geboren.
Er komt een extra zandpaddock bij de paardenbak.
Ondertussen gaat ook het werk aan de vier nieuwe
appartementen voorspoedig door.

Medewerkers

Onze collega Mariska heeft wegens omstandigheden It Aventoer moeten verlaten.
We willen haar alle goeds toewensen voor de toekomst.

Dagbesteding

De externe deelnemers moesten vanaf 16 maart thuisblijven. Dit had voor de deelnemers maar ook voor de thuissituatie veel gevolgen. De begeleiders van onze dagbesteding hadden wekelijks contact met de deelnemers om te horen hoe het ging. Er is tweemaal een opdrachtenboekje naar alle deelnemers gestuurd of gebracht en kon er geknutseld of gepuzzeld worden. Via de verschillende update-nieuwsbrieven hebben we jullie op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. het langzaam weer opstarten van de dagbesteding.
Vanaf dinsdag 2 juni zal voor alle deelnemers de reguliere dagbesteding op alle locaties weer worden hervat. Individueel is iedereen benaderd m.b.t. mogelijkheden en vervoer.
Bij klachten van loopneus, hoesten, keelpijn of koorts komen deelnemers niet naar de dagbesteding. Ouder(s)/verzorgers/begeleiders nemen hierin hun verantwoordelijkheid.
Het volledig naleven van de 1,5 meter regel is op een zorgbedrijf zoals It Aventoer niet haalbaar. Er is begeleiding, interactie en waar nodig ook verzorging nodig.

Winkel fan Tryn

De Winkel fan Tryn gaat op dinsdag 26 mei weer open voor klanten.
Er zijn maatregelen zoals een voorziening bij de deur om de handen te reinigen en er zijn duidelijke regels zoals: maximaal 3 bezoekers tegelijk in de winkel die gebruik maken van een winkelmandje en een looproute.
Medewerkers/deelnemers blijven, als er klanten zijn, achter de toonbank of achter de tafel, koffie drinken voor bezoekers is in de winkel niet toegestaan, betaling via de pin en liever niet contant.

Heemstra State

Op Heemstra State zal vanaf 2 juni ook de reguliere dagbesteding weer van start gaan.

Wonen

Van de 21 bewoners van It Aventoer waren er de laatste weken 17 bewoners op It Aventoer en 4 bij ouder(s). Voor onze bewoners werd er dagbesteding op It Aventoer aangeboden. Het was mooi om te merken dat er veel flexibiliteit van de bewoners en creativiteit van begeleiders was.
Ook was het enige tijd niet mogelijk dat ouder(s)/familie op bezoek kwamen. Gelukkig konden we videobellen om elkaar toch even te spreken en zien. Stapsgewijs werd op 27 april en op 10 mei de bezoekregeling versoepeld. Johnny werd eind april 50 en hier werd natuurlijk feestelijk aandacht aan besteed.
Er werd op It Aventoer veel georganiseerd; met Pasen maakten Anne-Loes en Kees een heerlijke Paasbrunch en met Koningsdag waren er echte koningsspelen. En we kregen op 7 mei een muzikaal verrassingsoptreden van Gaatze Bosma en op 9 mei een mobiele disco van Pro Rege.

Zomervakantie 2020

We hebben helaas de vakantiemidweken van It Aventoer moeten annuleren. Gezien de huidige maatregelen is het niet mogelijk om deelnemers alles te kunnen bieden wat een vakantie zo extra leuk maakt. Graag willen we alle deelnemers en bewoners vragen om zo spoedig mogelijk hun afwezigheid in de zomervakantie aan ons door te geven. Dit kan via een mailtje naar info@itaventoer.nl. Wij kunnen dan de af- en aanwezigheid inventariseren en de werkzaamheden en personele bezetting hier op afstemmen.