27 mei 2021

Nieuwsbrief Mei/Juni 2021

Informatie vanaf het erf

Er zijn op It Aventoer de afgelopen maand weer prachtige lammetjes geboren. Ze dartelen al vrolijk in de wei. Helaas is er ook verdrietig nieuws, ons Friese paard Aafke is overleden. Ze had last van koliek en de dierenarts zag geen andere mogelijkheid dan haar in te laten slapen. Aafke is 22 jaar geworden en heeft een mooi leven gehad op It Aventoer. We hebben daarnaast haar dochter Hinke als mooie herinnering.

Medewerkers

Bernou begint binnenkort aan haar droombaan bij de brandweer in Leeuwarden. Ze zal wel beschikbaar blijven als begeleider op It Aventoer, maar minder aanwezig zijn. Arjen neemt afscheid van It Aventoer en gaat terug naar zijn oude werkplek in Sexbierum. Hierdoor, en ook vanwege aankomende verloven, hadden wij ruimte voor nieuwe collega’s. Er werd een vacature geplaatst waarna Jos Castelein, Martha Nicolai en Lusilla Van der Veen werden aangenomen om vanaf juni het Aventoer-team te komen versterken. Van harte welkom en heel veel werkplezier toegewenst. 

BHV

Elf collega’s hebben de BHV cursus wederom met goed resultaat afgerond. In de maand maart werd het onderdeel ‘brand en ontruiming’ behandeld.Omdat de theorie direct in de praktijk geoefend kon worden, was het erg waardevol. (Zie foto boven aan deze nieuwsbrief). In april werd het onderdeel ‘eerste hulp’ behandeld. Deze avond leverde vele handige tips en wetenswaardigheden op. Kortom, twee leerzame avonden. We hopen de geoefende zaken natuurlijk niet nodig te hebben. 

Corona

Gelukkig worden de corona-maatregelen steeds verder versoepeld en zijn steeds meer mensen gevaccineerd. Wij volgende maatregelen van het RIVM. Bij klachten van loopneus, hoesten, keelpijn of koorts komen deelnemers niet naar de dagbesteding. Ouder(s)/verzorgers/begeleiders nemen hierin hun verantwoordelijkheid. 

Dagbesteding

Dagbesteding wordt volgens de normale planning georganiseerd op de boerderij, bij buurvrouw Tryntsje, in de Winkel fan Tryn en op Heemstra State. Alle deelnemers van de dagbesteding zijn gevraagd naar de afwezigheid in de zomervakantie zodat wij onze personele planning hierop konden inrichten. 

Oproep inzamelen wasmiddelflessen 3,5 en 5 liter. Op Heemstra State zijn onze deelnemers druk bezig met een prachtige nieuwe dagbestedingsactiviteit namelijk het maken van wasmiddel. Zie de foto bovenaan deze nieuwsbrief. Er wordt zeep geraspt waarvan wasmiddel wordt gemaakt. Dit is naast een mooie activiteit ook heel goed voor het milieu. Wij kunnen uw lege wasmiddelflessen van 3,5 en 5 liter hiervoor heel goed gebruiken. De flessen kunt u afgeven op It Aventoer. Mocht u belangstelling hebben voor ‘ons’ wasmiddel dan kunt u een mailtje sturen naar info@itaventoer.nl t.a.v. Martsje. 

Winkel fan Tryn

De Winkel fan Tryn is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Komt u ook weer eens kijken naar ons mooie en gevarieerde aanbod? U komt vast ogen te kort en onze deelnemers verwelkomen u graag. In de winkel gelden de algemeen geldende corona-maatregelen zoals het dragen van een mondkapje en het elkaar 1.5 meter ruimte geven. Er kunnen maximaal drie klanten tegelijk in de winkel.

Wonen

Op 27 april was het Koningsdag. Op het erf van It Aventoer werden vooralle bewoners Koningsspelen georganiseerd. Er werd fanatiek gesjoeld en koek gehapt. Het was een feestelijke en gezellige dag. Ook dit jaar kon er geen dorpsfeest worden georganiseerd. Maar op 1e pinksterdag werd door enkele bewoners en ouders meegedaan aan een mooie, door de dorpsfeestcommissie georganiseerde, puzzel- en wandeltocht door de Trynwalden. Er werd ook enthousiast gekleurd voor de kleurwedstrijd van de Winkel fan Tryn. Twee bewoners zijn in de prijzen gevallen. Gefeliciteerd ☺

Het interieur van De Skuorre en De Skuorrereed zullen de komende tijd worden aangepakt. Er zal o.a. geverfd gaan worden. Vanaf 21 juni zijn er in 3 midweken de jaarlijkse Aventoervakanties gepland. Deelnemers hebben er veel zin in en bij velen is het al het gesprek van de dag.

Tevredenheidsonderzoek

We vinden het belangrijk dat onze deelnemers het naar hun zin hebben en tevreden zijn met de zorg en begeleiding op It Aventoer. Op 23 april is naar elke deelnemer weer het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek gestuurd of gemaild. We hebben nog maar enkele reacties binnen. Mochten jullie de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, dan willen we dit alsnog van harte bij jullie aanbevelen. Als we de mail met de link nogmaals moeten sturen dan horen we het graag.

Mocht u opmerkingen of ideeën hebben over de opzet van het tevredenheidsonderzoek laat het ons dan weten, uw/jullie input is voor ons van belangrijke waarde. 

We houden jullie op de hoogte van alles wat er op It Aventoer reilt en zeilt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, bel of mail ons dan gerust.

Hartelijke groeten 

Team  It Aventoer