17 november 2020

Nieuwsbrief November/December 2020

Informatie vanaf het erf

Er is na de zomer veel gebeurd op het erf van It Aventoer. Vier nieuwe bewoners hebben hun intrek genomen in hun nieuwe appartement. Waar voorheen de kantine en logeerruimtes waren zijn nu vier prachtige appartementen. Er is ook een mooie en fijn ingerichte woonkamer met keuken waar zeven bewoners van It Aventoer woongroep It East vormen.

Ons Friese paard Hinke is na een socialisatieperiode van een jaar tussen andere paarden nu weer terug op It Aventoer. Hinke is nog geen mensen gewend en moet langzaam aan wennen en beleerd worden. Het is nog niet geschikt voor deelnemers om bij Hinke in de box te komen. De medewerkers zullen hier goed op toezien.

Tevredenheidsonderzoek 2020

Ook dit jaar hebben we alle deelnemers via mail of post weer het tevredenheidsonderzoek gestuurd. Vanwege de coronatijd dit jaar niet in april maar in juni. De respons was dit jaar met 30,5 % veel lager dan de 51 % van vorig jaar. De tevredenheid was er gelukkig niet minder om. Gemiddeld kreeg It Aventoer een 9- (Begeleiding, Werkzaamheden, Wonen).

De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek vind je hier onder downloads.

RI&E en veiligheid

In oktober is de jaarlijkse interne risico-inventarisatie uitgevoerd. Het is belangrijk om ons te blijven focussen op duidelijke en veilige werkwijzen. In het kader van de veiligheid willen we ouders van bewoners er, zeker in de komende winter/kerstperiode, op attent op maken dat kaarsjes niet zijn toegestaan en dat de sfeer/kerstverlichting in de appartementen van goede kwaliteit en niet te oud moeten zijn. Dit i.v.m. brandgevaar. Dit geldt ook voor opladers van mobiele telefoons en adapters van andere apparaten; deze moeten origineel en deugdelijk zijn. Graag jullie aandacht hiervoor.

Medewerkers

Vanwege Corona is ons cursus/scholingsprogramma dit jaar niet geworden wat we hadden gepland. Gelukkig kon op 5 oktober de scholingsavond over autisme, gegeven door MEE Friesland, doorgaan

Dagbesteding

Voor dagbesteding in openbare ruimtes zoals Heemstra State en de Winkel fan Tryn zijn we extra alert op de corona-maatregelen, bezoekers dragen een mondkapje en voor deelnemers die dit willen/kunnen is een mondkapje beschikbaar. Meer informatie over de werkwijzen is met ouders van werknemers van Heemstra State en de Winkel fan Tryn via de mail en/of mondeling gecommuniceerd.

Zwemmen

Alle zwemmers van It Aventoer konden vanaf september het zwemmen weer op pakken, helaas moest dit eind oktober weer worden stop gezet.

Corona

We zijn blijvend alert op de ontwikkelingen rondom het corona-virus en houden jullie in separate corona-updates hiervan op de hoogte. Deze informatie en ons corona-draaiboek vind je hier onder downloads.

Bij klachten van loopneus, hoesten, keelpijn of koorts komen deelnemers niet naar de dagbesteding. Ouder(s)/verzorgers/begeleiders nemen hierin hun verantwoordelijkheid.

Winkel fan Tryn

Er zijn weer volop mooie artikelen in de Winkel fan Tryn. Ook zijn er weer mooie kerstartikelen te koop. Kom gerust weer eens langs, onze deelnemers verwelkomen u graag. De openingstijden van de Winkel van Tryn zijn gewijzigd. De winkel is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 09.00-17.00 en op zaterdag van 09.00-16.00.

Wonen

Met de komst van Anna, Adnan, Jetze en Karin is de groep bewoners van It Aventoer compleet. We wensen hen heel veel woonplezier toe op It Aventoer.

Kerstvakantie

It Aventoer is gesloten voor dagbesteding van zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021.

De Winkel fan Tryn is gesloten van maandag 21 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021.

Willen de deelnemers van de dagbesteding die de eerste week van januari 2021 ook nog vrij zijn dit doorgeven via de mail info@itaventoer.nl of aan de begeleiders van de dagbesteding.

Stamppotdiner

Het jaarlijkse stamppotdiner voor deelnemers van de dagbesteding, bewoners, medewerkers en vrijwilligers kan dit jaar vanwege de corona-maatregelen helaas niet doorgaan zoals we altijd gewend zijn. We gaan voor de werkers van de dagbesteding in twee kleine groepen op 21 en 23 december van 11.00-14.00 uur een programma organiseren ( + stamppot eten) om het jaar toch gezellig af te sluiten. Hiervoor krijgen alle deelnemers van de dagbesteding binnenkort een uitnodiging. Voor bewoners wordt in elk van de drie woongroepen een stamppotdiner georganiseerd op een doordeweekse avond in de week voor de kerstvakantie, ook hierover volgt richting de bewoners binnenkort meer informatie.

Alle goeds, blijf gezond en hoe dan ook een mooie decembermaand toegewenst.

Hartelijke groeten,

Team van It Aventoer