2 september 2020

Nieuwsbrief September 2020

Informatie vanaf het erf

De zomer was het gezellig op It Aventoer, ook al waren voor veel deelnemers en medewerkers de vakanties anders dan gepland. Met aanwezig deelnemers van dagbesteding en wonen hebben we 17 juli een huifkartochtje gemaakt. De bouw van de vier appartementen ging in de zomer gewoon door. De kozijnen zijn geplaatst en er is gestuct en geschilderd.    

Jubileum

In september 2020 bestaat It Aventoer 15 jaar!!! We hadden een jubileumfeest gepland maar dit gaat vanwege de corona regels die nog steeds beperkend werken niet door. We hopen dit jubileum in 2021 uitgebreid te kunnen vieren. We houden jullie op de hoogte van het hoe, wat, waar en wanneer.

Medewerkers

Onze collega Marisa Tuinenga heeft besloten om per september It Aventoer te verlaten en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Gerard de Haan heeft er voor gekozen om weer te gaan werken in de sector waar zijn hart ligt en dat is het onderwijs. We willen Marisa en Gerard beide enorm bedanken voor hun inzet en wat ze voor It Aventoer en Heemstra State hebben betekend. We wensen hen alle goeds en veel succes toe voor de toekomst. In augustus/september zijn Arjen van der Heide en Bernou Hijlkema als begeleider begonnen op It Aventoer. We willen hen van harte welkom heten in het Aventoer-team. Ook verwelkomen we twee stagiaires; Dynke Ebbers, 2e jaars Maatschappelijke zorg, Gaia Harkema 3e jaars verzorgende IG. Een mooie en leerzame tijd op It Aventoer toegewenst.

Dagbesteding

De zomervakantie is op de verschillende dagbestedingslocaties heel goed verlopen. We hadden een wedstrijd uitgeschreven wie de hoogste zonnebloem kon laten groeien. Er is gemeten en er zijn maar liefst vier winnaars: Anna Visser,Karin Terpstra, Femke van der Meulen en Sanne de Jong. De prijzen zijn inmiddels uitgereikt. Iedereen van harte gefeliciteerd.

Zie hier het mooie eindresultaat:

Zwemmen

Op maandag 7 september gaan we weer starten met de zwemactiviteiten. Dit met één kleine groep deelnemers. Met alle deelnemers van het zwemmen, ook de deelnemers die nog niet kunnen starten, is dit besproken.

Corona

We zijn alert op de ontwikkelingen rondom het corona-virus en houden jullie in separate corona-updates hiervan op de hoogte. Deze informatie is ook te vinden op onze website.

Bij klachten van loopneus, hoesten, keelpijn of koorts komen deelnemers niet naar de dagbesteding. Ouder(s)/verzorgers/begeleiders nemen hierin hun verantwoordelijkheid.

Winkel fan Tryn

Er zijn weer volop mooie artikelen in de Winkel fan Tryn. Kom gerust weer eens langs, onze deelnemers verwelkomen u graag. De winkel fan Tryn is opgenomen in de Winkeltjes route De Walden en omstreken. Deze route is o.a. te vinden op Facebook.

Wonen

De vier appartementen in en boven de oude kantine zijn klaar en ze zijn prachtig geworden. Elk appartement heeft veel ruimte en zijn eigen unieke indeling en uitzicht. De vier nieuwe bewoners kunnen nu rustig gaan inrichten. We wensen hen heel veel woonplezier toe op It Aventoer.

Hartelijke groeten,

Team van It Aventoer