1 september 2021

Nieuwsbrief September 2021

Informatie vanaf het erf

Na de zomerperiode zijn de meeste deelnemers en medewerkers weer terug van vakantie en weer aan de slag.
Het is fijn om iedereen weer te zien. We willen onze oud collega’s Douwe-Jan, Roelf en stagiaires Leon en
Merle bedanken voor de personele inzet in de zomerperiode.

Dierennieuws

Er zijn vijf prachtige geitjes geboren op It Aventoer.

Jubileumfeest

Op 24 en 25 september hopen wij het 15-jarig jubileumfeest dat vorig jaar niet door kon gaan te
kunnen vieren. De uitnodigingen zijn inmiddels naar alle genodigden verstuurd en we hopen dat de coronamaatregelen tegen die tijd zo goed als afgeschaft zijn. We gaan er met z’n allen een mooi feest van maken. Wil iedereen die een uitnodiging heeft gekregen via de mail info@itaventoer aangeven of je wel/niet aanwezig
bent en zo ja met hoeveel personen? Alvast bedankt.

Kwaliteit

op 29 juli is er een externe RI&E (risico inventarisatie) uitgevoerd door STIGAS, deze is prima
verlopen. Er werden enkele tips gegeven die we ter hand zullen nemen.

Op 17 augustus hebben we een audit gehad vanuit onze brancheorganisatie Landbouw en Zorg. Deze
driejaarlijkse audit bestaat uit het aanleveren van een kwaliteitshandboek en daarnaast een bedrijfsbezoek
door een auditor. De audit is goed gegaan, de auditor heeft It Aventoer en haar kwaliteit positief beoordeeld.
Het auditverslag is aangeboden aan onze brancheorganisatie en voor 1 oktober zal ons kwaliteitskeurmerk
‘Kwaliteit laat je zien’ hopelijk weer voor 3 jaar worden verlengd.

Personeel

Onze collega Nikki is op 22 juni bevallen van dochter Elin. We wensen haar en Jeroen alle goeds toe
met de kleine meid.

Vanaf 23 augustus starten drie stagiaires op It Aventoer; Maaike, Ilona en Lilly. Ze zullen de komende tien
maanden op het wonen en/of de dagbesteding te vinden zijn. Van harte welkom en een hele fijne en leerzame
stage toegewenst. Onze oud stagiaire Merle zal vanaf begin september naast haar studie op het wonen
werkzaam zijn. Ook onze vrijwilligers beginnen langzaam aan weer op It Aventoer, waar we erg blij mee zijn.

Cliëntenraad

Martsje heeft het stokje van Rennie overgenomen als voorzitter van de cliëntenraad.
Deelnemers van de cliëntenraad zijn: Hiltsje, Harmanna, Henk, Sanne, Stevie, Emile en Reinier. Als deelnemers
punten hebben die in de cliëntenraad besproken moeten worden, geef ze dan door aan een van deze leden van
de cliëntenraad zodat het in de eerst volgende vergadering op de agenda komt te staan. De eerst volgende
vergaderdatum is maandag 29 november 2021.

Dagbesteding

We zijn blij dat vanaf maandag 6 september het zwemmen weer kan worden opgestart. Dit is
dan ook weer de eerste dag voor onze vrijwilligster Marjan die ons ondersteunt bij het zwemmen. Blij haar dan
weer te zien in Dokkum

Winkel fan Tryn

De Winkel fan Tryn is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 en op
zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Komt u ook weer eens kijken naar ons mooie en gevarieerde aanbod? U Onze
deelnemers verwelkomen u graag.

Wonen

Alle bewoners die op vakantie waren zijn inmiddels weer terug en er is volop gezelligheid in de
woongroepen De Skuorre, It Noard en It East. De nieuwe inrichting van De Skuorre is erg mooi geworden, met
dank aan Martsje en Sylvia. Mooie meubels, warme kleuren en een fijne sfeer. Zoals jullie misschien in de krant
hebben gelezen heeft It Aventoer een bouwvergunning gekregen voor het realiseren van een appartement in
de schuur van Gerk en Antsje. Onze huidige bewoner Anco gaat intern verhuizen naar dit appartement dat in september 2022 klaar moet zijn.

We houden jullie op de hoogte van alles wat er op It Aventoer reilt en zeilt. Mochten er vragen zijn, bel of mail
ons dan gerust.

Hartelijke groeten
Team It Aventoer