7 september 2022

Nieuwsbrief september 2022

Het was een warme en prachtige zomer. En na de vakantie is het ook weer fijn aan het werk te gaan. De reguliere dagbestedings programma’s, waaronder het zwemmen op de maandag, zijn weer opgestart.

Informatie vanaf het erf

Babynieuws

Gerk en Antsje zijn op 1 augustus de trotse pake en beppe geworden van Rienk Jan, zoon van Anne-Loes en Kees. Namens Gerk en Antsje bedankt voor alle felicitaties en attenties. Onze collega Nikki is op 5 augustus bevallen van een prachtige dochter Jente Lena. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Bij een opruimklus vonden Gerk en Sytze de eerste aanstellingsbrief van Antsje. Het is in september 45 jaar geleden dat Antsje is begonnen in de zorg (Maartenswoude). Een enorme mijlpaal. Op donderdag 1 september is hier in de koffiepauze van de dagbesteding aandacht aan besteed. Een verrassing voor Antsje; er werd in de kantine gezellig taart gegeten en bijgepraat met oud collega’s van Antsje. Natuurlijk kon ook een feestelijk bos bloemen niet ontbreken.

Tevredenheidsonderzoek

De deelnemers zijn positief over de zorg, het werk, de begeleiding en het wonen op It Aventoer. We krijgen gemiddeld over alle onderdelen een mooie 8,5.  Deelnemers voelen zich een onderdeel van It Aventoer. Positief is dat meer deelnemers aangeven dat ze hun grenzen kunnen aangeven. Hulp vragen daarentegen blijft lastig. We zijn ons bewust van de dynamiek van de zorg en de steeds veranderende zorgvraag of externe omstandigheden. We vinden het belangrijk om van onze deelnemers te horen hoe tevreden ze zijn over It Aventoer. Het is dan ook mooi dat we op het tevredenheidsonderzoek van april 2022 een respons hadden van 32%. Dat is meer dan de 25% van 2021. We hopen dat komend jaar nog weer meer deelnemers de vragenlijsten gaan invullen. Mochten er nog opmerkingen of tips zijn m.b.t. de vragen/opzet van het tevredenheidsonderzoek dan horen wij het graag.

Het complete verslag en de uitkomsten kunt u binnenkort nalezen op onze website.

Informatieavond

Zoals eerder gemaild organiseren we op maandag 12 september 19.00 -22.00 een informatieavond voor ouders en verwanten van onze deelnemers met als thema ‘Organisatie en Veiligheid’. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, dit kan nog, graag via een mailtje naar info@itaventoer.nl 

Dagbesteding   

Binnen de dagbesteding worden prachtige vlaggenslingers gemaakt. Deze slingers, in verschillende kleuren, zijn 4 meter lang en kosten €5. Ze zijn te koop in de Winkel fan Tryn. Mocht u een langere vlaggen-slinger willen of één voor een speciale gelegenheid laat het ons dan weten, de slinger wordt dan op bestelling voor u gemaakt. Met de verkoop van de vlaggenslingers willen we geld opbrengen voor de aanschaf van een nestschommel voor op de boerderij. Mocht u nog op een andere manier dit doel willen sponsoren of meer informatie willen, stuur dan gerust een mailtje naar martsje@itaventoer.nl.

Openhaard hout

Vanwege de grote vraag hebben we voorlopig een stop op nieuwe bestellingen. We zijn nu volop bezig om de al geplande bestellingen af te leveren. 

It Aventoer is in 2022 op de volgende data gesloten voor dagbesteding op alle locaties:

  • Vrijdag 23 september 2022, Studiedag medewerkers It Aventoer
  • Vrijdag 23 dec 2022- Zo 1 januari 2023, Kerstvakantie

Het belangrijk voor de organisatie en personele planning dat ook afwezigheid van deelnemers en bewoners zo gauw mogelijk wordt gemeld, bijvoorbeeld afwezigheid rond kerst en oud en nieuw. Willen jullie dit mailen naar info@itaventoer.nl!!!

Wonen

Twee bewoners zijn intern verhuisd. Een van de appartementen (‘Boppe Jan’)  wordt op dit moment verbouwd, er worden o.a. dakkapellen geplaatst. Als alle verbouwwerkzaamheden klaar zijn verwelkomen we José Buisman als nieuwe bewoonster van dit appartement.

Personeel

Per 1 september heeft onze collega Maaike een andere baan, voornamelijk overdag, dit paste haar organisatorisch gezien beter. We wensen haar alle goeds toe voor de toekomst. Via een vacature op Zorgpleinnoord.nl hebben we Klaske Dijkstra aangenomen in de functie van begeleider binnen het wonen. Klaske is gestart per 1 september. In september starten ook drie stagiairs op It Aventoer. Lammert van Althuis was afgelopen jaar ook stagiair bij ons en heeft in de vakantie op It Aventoer gewerkt. Hij vervolgt komend jaar zijn stage op wonen en dagbesteding. We verwelkomen Aukje van der Kooi, studente Maatschappelijke verzorgende-ig (ROC Friese Poort Dokkum) en Margriet van der Meulen, studente Persoonlijk begeleider GZ (niveau 4) (Friese Poort Leeuwarden). We heetten de nieuwe collega en stagiairs van harte welkom in het Aventoerteam. 

Studiedag

Zoals eerder gemeld, is vrijdag 23 september een studiedag voor alle medewerkers van It Aventoer. De dagbesteding is dan op alle locaties gesloten voor externe deelnemers. Voor bewoners van It Aventoer die bij ons op vrijdag dagbesteding hebben zal een alternatief programma worden georganiseerd.

We houden jullie op de hoogte van alles wat er op It Aventoer reilt en zeilt. Mochten er vragen zijn, bel of mail ons dan gerust. 

Hartelijke groeten 
Team It Aventoer

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u een mailtje sturen naar info@itaventoer.nl