8 september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Informatie vanaf het erf:

Op 8 juni 2023 is Gerk officieel met pensioen gegaan. Hier werd in een informeel samenzijn aandacht aan besteed. Met heerlijke hapjes en een drankje werden mooie herinneringen opgehaald en vastgesteld dat Gerk als grondlegger van It Aventoer zeer trots mag zijn op wat hij samen met Antsje, Ruurt, Sytze en Anne-Loes heeft gerealiseerd. Gerk had 16 jaar geleden de visie en het lef om met zijn ondernemerskwaliteiten en grote hart voor mensen It Aventoer op te zetten en de jaren daarna, letterlijk en figuurlijk, It Aventoer verder uit te bouwen naar de mooie zorgorganisatie die het nu is. We wensen Gerk, na alle inzet veel fijne en welverdiende vrije tijd toe.

Zomervakanties

De twee midweken van de Aventoer vakanties naar Hellendoorn in juni en juli waren geweldig; een mooi huis, lekker shoppen, fietsen, Avonturenpark Hellendoorn en heel veel gezelligheid.

Dagbesteding

We werken vanaf 4 september weer volgens het reguliere dagbestedingsprogramma. Vanaf 11 september start ook weer het zwemmen op de maandag.

!!Op 29 september is It Aventoer gesloten voor dagbesteding: op vrijdag 29 september hebben wij, zoals eind juni al gemaild, onze jaarlijkse studiedag en is It Aventoer gesloten voor dagbesteding. De Winkel fan Tryn is op vrijdag 29 september gesloten .

Wonen

Ook op het wonen was het een komen en gaan van vakantiegangers. Sommige bewoners bleven thuis, maar waren wel vrij van hun werk.

Tevredenheidsonderzoek en Kernwaarden

Begin mei hebben we iedereen het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek gemaild. Hierin zijn de kernwaarden van de zorglandbouw (FLZ) verwerkt. Een overzicht van deze kernwaarden werd meegestuurd met het tevredenheidsonderzoek maar zijn ook onder ‘Downloads’ te vinden op onze website. De kernwaarden zijn een onderdeel van de identiteit van It Aventoer en voor ons ook een mooie manier om naar buiten toe te laten zien waar wij als zorgbedrijf voor staan. We zijn blij dat onze deelnemers, alle onderdelen It Aventoer het gemiddelde cijfer 9- hebben gegeven. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek zijn te vinden op onze website www.itaventoer.nl onder downloads.

Ouderavond

Op dinsdagavond 31 oktober 2023 19.30- 21.30 hebben we een interessante en gezellige ouderavond gepland. Het thema is; Het goed hebben met elkaar aan de hand van kernwaarden. Wat is voor jullie belangrijk en hoe ervaren jullie dit op It Aventoer. Het wordt een leuke en interessante inspraak avond. Anouk Hafkamp van onze branche organisatie (FLZ) komt spreken en heeft een erg leuk programma samengesteld. We sluiten af met een hapje en een drankje. Willen jullie aangeven of jullie wel/niet aanwezig kunnen zijn? Dit kan via een mailtje naar info@itaventoer.nl.

Nestschommel

Na de gezellige en succesvolle fair in juni hebben we van de opbrengst een geweldige nestschommel kunnen aanschaffen. Bedankt aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt en een pluim voor de cliëntenraad die een wens heeft omgezet in acties waardoor alle deelnemers straks gebruik kunnen maken van een prachtige schommel. Deze wordt in september geplaatst.

Kwaliteit

  • Carefriend; ouders kunnen vanaf juli inloggen in het Carefriend dossier van hun zoon/dochter het, ondersteuningsplan lezen en ondertekenen en rapportages inzien.
  • In juni heeft M. Kingma, studente Management in de zorg aan de Hanze Hogeschool Groningen haar afstudeeropdracht ‘Samenwerking op It Aventoer’ afgerond. Een mooi onderzoek met waardevolle inzichten en handreikingen. Mirjam is inmiddels afgestudeerd, van harte gefeliciteerd Mirjam.

Personeel

Helaas hebben we, na een periode van afwezigheid en na goed onderling overleg, afscheid genomen van onze collega Klaske. We wensen Klaske alle goeds toe voor de toekomst.

Stagiairs

Per september starten Lisa (Social Work), Esmee en Femke (Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke zorg) met hun stage op It Aventoer. We wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd toe op It Aventoer.

Alvast voor in de agenda

Vrijdag 22 december is It Aventoer gesloten voor dagbesteding. De kerstvakantie is van vrijdag 22 december 2023 tot en met maandag 1 januari 2024. Vanaf dinsdag 2 januari 2024 zijn wij weer geopend voor dagbesteding.

Willen jullie vakanties/afwezigheid van bewoners/deelnemers altijd zo spoedig mogelijk doorgeven via info@itaventoer.nl? Dan kunnen wij onze personele planning hierop afstemmen. We houden jullie op de hoogte van alles wat er op It Aventoer reilt en zeilt.

Mochten er vragen zijn, bel of mail ons dan gerust.

Hartelijke groeten,

Team It Aventoer