15 juli 2021

Nieuwsbrief Zomer 2021

Informatie vanaf het erf

Het is zomer en de corona-maatregelen zijn versoepeld zodat deelnemers en medewerkers gelukkig weer op vakantie kunnen. 
De Aventoervakanties gingen dit jaar naar Drenthe. Het waren drie heerlijke midweken met volop gezelligheid. Ook op It Aventoer is het goed toeven en gaan we de hele zomer door met onze dagbesteding.

Corona

De corona-maatregelen zijn steeds verder versoepeld en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Waar nodig volgen wij de geldende maatregelen van het RIVM. Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht. Handen desinfecteren is ook niet meer verplicht, maar voor wie dat wil is bij de entree van het hoofdgebouw en van de kantine handalcohol aanwezig.

Personeel

Sommige vrijwilligers zijn, omdat ze inmiddels zijn gevaccineerd, weer aan de slag op It Aventoer, dat is super. In de vakantieperiode komen Roelf, Douwe-Jan, Leon en Merle het Aventoerteam versterken; ze zijn als oud medewerker en/of stagiaire bekende gezichten voor onze deelnemers. We zijn hier erg blij mee.

Dagbesteding

In de vakantietijd gaat de dagbesteding op It Aventoer gewoon door. Wel kan de locatie van de dagbesteding anders zijn, dit in verband met het aantal deelnemers en de personele bezetting. Er zal per week worden bekeken of het werk op Heemstra State of in de Winkel van Tryn daar plaatsvindt of dat er werkzaamheden op de boerderij worden aangeboden.

Winkel fan Tryn

De Winkel fan Tryn is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. Komt u ook weer eens kijken naar ons mooie en gevarieerde aanbod? U Onze deelnemers verwelkomen u graag. De Winkel is gesloten van 26 juli tot en met 14 augustus. Vanaf 17 augustus staan wij graag weer voor u/jullie klaar.

Wonen

Voor bewoners is het ook een tijd van vakantie, sommige gingen mee met de Aventoervakanties  of gaan met familie op stap. De woonkamer van De Skuorre heeft een make-over gekregen; nieuwe meubels en aankleding en mooie nieuwe kleuren op de wand.

Tevredenheidsonderzoek

Het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek werd deelnemers via een link in de mail of op papier aangeboden. 
De respons was 25%. Dit was lager dan voorgaande jaren. Wellicht dat de corona-tijd en overige drukte hier debet aan is. De tevredenheid was er niet minder om. Van de deelnemers kregen we gemiddeld voor It Aventoer, haar medewerkers, het werk een 8,5 en het wonen een 9. We zijn er blij met deze tevredenheidscijfers. Een verslag van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek kunt u hier vinden onder downloads.
Mocht u opmerkingen/tips hebben voor de manier waarop wij ons tevredenheidsonderzoek aanbieden, dan horen wij het graag.

We houden jullie op de hoogte van alles wat er op It Aventoer reilt en zeilt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, bel of mail ons dan gerust.

Hartelijke groeten en een hele fijne zomer toegewenst

Team  It Aventoer