1 juli 2022

Nieuwsbrief zomer 2022

De zomer staat voor de deur, en we treffen het de laatste tijd met veel mooie zomerse dagen. Als je zomer zegt, dan zeg je ook vakantie. De twee Aventoervakanties naar Orvelte waren een groot succes; mooi weer, veel leuke activiteiten en gezelligheid. 

Informatie vanaf het erf:

Op Hemelvaartsdag zijn de aanwezige deelnemers gezellig wezen picknicken in het bos bij Stania State

Zorgpony Stef is op 18 mei overleden. Hij was oud en ziek. Deelnemers hebben, als ze dat wilden, dag kunnen zeggen.

Er zijn twee geitjes geboren op It Aventoer. Ze groeien goed en dartelen door de wei.

Vanaf 26 juni is pony Kieck op It Aventoer; een New Forest merrie van 11 jaar. 

Op 30 mei kwamen twee leden van de brandweer in de brandweerauto op bezoek op It Aventoer. Ze hebben laten zien hoe de brandweerauto werkt en vragen van bewoners beantwoord. We snappen nu nog beter wat er gebeurt bij brand en wie de ‘mannen/vrouwen’ in het brandweerpak zijn.

Alvast voor in de agenda: op maandag 12 september zal een informatieavond worden georganiseerd. Het thema is: ‘Organisatie en Veiligheid’ . Een uitnodiging is op 22 juni naar ouders/familie/verwanten van deelnemers van It Aventoer verzonden. Willen jullie via het beantwoorden van die mail aangeven of jullie wel of niet aanwezig zullen zijn? Alvast bedankt. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom, stuur dan een mailtje naar info@itaventoer.nl

Jaaroverzicht: Alle info over het jaar 2021 is samengevat in een infographic. Deze kunt u vinden op onze website en als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Dagbesteding   

Zwemmen: Op maandag 4 juli en 11 juli is er zwemmen, daarna is het vakantie.  In de vakantieperiode wordt de zwemmers dagbesteding op It Aventoer aangeboden. 

We starten na de vakantie op maandag 29 augustus weer met het zwemmen.

De Winkel fan Tryn is de hele zomer open.

In de weken van 1 t/m 13 augustus is er geen dagbesteding op Heemstra State. Dagbesteding zal op de boerderij of in de Winkel fan Tryn worden aangeboden.

It Aventoer is in 2022 op de volgende data gesloten voor dagbesteding:

Vrijdag 23 september 2022 – Studiedag

Vrijdag 23 dec 2022 / Zo 1 januari 2023 – Kerstvakantie

Het is fijn dat ook afwezigheid van deelnemers zo gauw mogelijk wordt gemeld. Dit kan via info@itaventoer.nl

Wonen:  Het nieuwe appartement in de schuur bij Gerk en Antsje is bijna klaar. En het dak van een van de appartementen van het hoofdgebouw zal in september worden vernieuwd. Hierdoor zijn er enkele interne verhuizingen.

Geef me de 5:  Geef me de 5 is een communicatie methode, o.a. bij autisme, die ook op It Aventoer wordt gebruikt. Onze medewerkers zijn hierin geschoold. Voor geïnteresseerden wordt op 8 september in de Harmonie Leeuwarden een lezing gehouden met als thema ‘Punthoofden bij autisme’. Zie ook: https://harmonie.nl/agenda/punthoofden-bij-autisme/50741

Personeel

Maaike, Sanne en Ilona hebben met goed gevolg hun stage afgerond. We willen hen bedanken voor de inzet en we wensen hen alle goeds toe voor de toekomst. Lammert heeft zijn stage ook positief afgerond en zal in de stageperiode sept 2022- juni 2023 zijn stage op It Aventoer vervolgen,

Ook zullen na de zomervakantie nieuwe stagiairs hun stage op It Aventoer gaan doen, wij stellen hen in de volgende nieuwsbrief aan jullie voor. 

We houden jullie op de hoogte van alles wat er op It Aventoer reilt en zeilt. Mochten er vragen zijn, bel of mail ons dan gerust. 

Voor nu alle goeds en een hele fijne zomer 

Hartelijke groeten 

Team It Aventoer

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u een mailtje sturen naar info@itaventoer.nl