Over ons

Mens‐ en diervriendelijk wonen, werken en recreëren

Bedriuwenpleats It Aventoer staat voor mens‐ en diervriendelijk wonen en werken in een landelijke omgeving. In november 2004 is de boerderij aan de Wynzerdyk aangekocht en vanaf 2005 als zorgboerderij in gebruik. It Aventoer is het familiebedrijf van Gerk, Antsje, Ruurt, Sytze en Anne‐Loes Postma. Samen met een team van zo’n 30 medewerkers bieden wij dagbesteding en wonen/24‐ uurszorg.

Medewerkers

Op It Aventoer werken, naast de familie Postma, zo’n 30 medewerkers in een vast dienstverband en in diverse functies. Wij werken niet met uitzendkrachten. Ons team is een goed geschoold en enthousiast team. It Aventoer heeft een platte organisatie structuur, de lijnen zijn kort. Er wordt gewerkt aan de hand van een functiehuis waarin het voor iedere medewerker duidelijk is wat er van hem/haar in de eigen functie wordt verwacht.

Naast het begeleiden/ondersteunen van onze deelnemers wordt er continue gelet op de kwaliteit van handelen en individuele mogelijkheden van de deelnemers. Er is voor onze medewerkers veel ruimte voor overleg en scholing. We hebben een personeelsvereniging “De Aventoeriers” die o.a. een jaarlijkse personeelsuitje organiseert.

Vrijwilligers

Wij zijn ontzettend blij dat een groep van 14 vaste vrijwilligers deel uit maakt van ons zorgbedrijf. Vrijwilligers zijn onmisbaar en een grote meerwaarde voor ons en onze deelnemers.

Stagiaires

It Aventoer biedt stagiaires de mogelijkheid om leerzame ervaringen op te doen binnen de vele facetten van ons zorgbedrijf. Wij bieden stageplaatsen aan MBO studenten van het Friesland college of ROC Friese poort (Maatschappelijke zorg, begeleider gehandicaptenzorg, verzorgende IG) en aan HBO studenten Social Work (SPH)

Kwaliteitszorg staat bij ons hoog in het vaandel

Voor het leveren van goede zorg werken wij volgens de juiste kwaliteitseisen, werkwijzen en protocollen. Dit is de basis voor onze vraaggerichte zorg. Daarnaast is een gekwalificeerd en enthousiast team van medewerkers, het samenwerken, de prettige sfeer en een fijne omgeving van belangrijke waarde voor ons zorgaanbod en de zorgbeleving.

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Wij zijn aangesloten bij brancheorganisatie Landbouw en Zorg en hebben sinds 2009 het keurmerk “Kwaliteit laat je zien”. Dit keurmerk wordt elke drie jaar via een externe audit opnieuw beoordeeld. In 2019 is ons keurmerk verlengd. We voldoen hiermee aan alle kwaliteitseisen.

Boer En Zorg in Noord Nederland (BEZINN)

Wij zijn lid van vereniging BEZINN wat staat voor Boer en Zorg In Noord Nederland. Deze vereniging is onderdeel van Stichting BEZINN en is de werkorganisatie van de verenigde zorgboeren in Noord Nederland. Stichting BEZINN is de houder van de AWBZ‐erkenning voor Friesland, Groningen en Drenthe waarmee ze Zorg in Natura kunnen leveren aan deelnemers op zorgboerderijen. BEZINN behartigt de belangen van aangesloten zorgboerderijen. Via BEZINN is er een vertrouwenspersoon voor deelnemers op It Aventoer. Zie voor meer informatie www.bezinn.nl

Federatie Landbouw en Zorg

Landbouw en Zorg is een organisatie die zich richt op alle landbouw‐zorgcombinaties in Nederland. Sinds november 2005 zijn wij lid van de federatie Landbouw en Zorg en kunnen wij gebruik maken van de aangeboden mogelijkheden zoals de klachtencommissie, format voor het jaarverslag, het tevredenheidsonderzoek, samenwerking met STIGAS voor de jaarlijkse risico‐inventarisatie (RI&E) e.d.

We zijn er om het goed te hebben met elkaar

In 2004 hebben Gerk en Antsje Postma de boerderij aan de Wynzerdyk 20 aangekocht met als ideaal het aanbieden van zinvolle dagbesteding en dagopvang in een veilige en mooie verblijfsomgeving. Inmiddels is It Aventoer uitgegroeid tot een uniek zorgbedrijf waar wonen/24‐uurszorg en dagbesteding wordt aangeboden. Er wonen 25 vaste bewoners.

Dagbesteding wordt op It Aventoer, maar ook op Heemstra State en in de Winkel fan Tryn aangeboden. Naast Gerk en Antsje zijn hun drie kinderen Ruurt, Sytze en Anne‐Loes onderdeel van het zorgbedrijf. We zijn er om het goed te hebben met elkaar. We gaan uit van de mogelijkheden, werken zorgvraag gericht en bieden zorg en ondersteuning waar nodig. We doen dit met een prachtig team van medewerkers en vrijwilligers.

Op It Aventoer voel ik me helemaal op mijn plek.

Jurgen

Op It Aventoer kan ik mezelf zijn.

Reinier

Er is van alles te doen op It Aventoer, ik doe werk dat bij mij past.

José

Werken tussen de dieren vind ik geweldig om te doen.

Hiltsje
9

Onze bewoners beoordelen onze zorg gemiddeld met een 9! Bekijk ons laatste tevredenheidsonderzoek