Over ons

Mens‐ en diervriendelijk wonen, werken en recreëren

Bedriuwenpleats It Aventoer staat voor mens‐ en diervriendelijk wonen en werken in een landelijke omgeving. In november 2004 is de boerderij aan de Wynzerdyk aangekocht en vanaf 2005 als zorgboerderij in gebruik. It Aventoer is het familiebedrijf van Gerk, Antsje, Ruurt, Sytze en Anne‐Loes Postma. Samen met een team van zo’n 30 medewerkers bieden wij dagbesteding en wonen/24‐ uurszorg.

Medewerkers

Op It Aventoer werken, naast de familie Postma, zo’n 30 medewerkers in een vast dienstverband en in diverse functies. Wij werken niet met uitzendkrachten. Ons team is een goed geschoold en enthousiast team. It Aventoer heeft een platte organisatie structuur, de lijnen zijn kort. Er wordt gewerkt aan de hand van een functiehuis waarin het voor iedere medewerker duidelijk is wat er van hem/haar in de eigen functie wordt verwacht.

Naast het begeleiden/ondersteunen van onze deelnemers wordt er continue gelet op de kwaliteit van handelen en individuele mogelijkheden van de deelnemers. Er is voor onze medewerkers veel ruimte voor overleg en scholing. We hebben een personeelsvereniging “De Aventoeriers” die o.a. een jaarlijkse personeelsuitje organiseert.

Vrijwilligers

Wij zijn ontzettend blij dat een groep vaste vrijwilligers deel uit maakt van ons zorgbedrijf. Vrijwilligers zijn onmisbaar en een grote meerwaarde voor ons en onze deelnemers.

Stagiaires

It Aventoer biedt stagiaires de mogelijkheid om leerzame ervaringen op te doen binnen de vele facetten van ons zorgbedrijf. Wij bieden stageplaatsen aan MBO studenten van het Friesland college of ROC Friese poort (Maatschappelijke zorg, begeleider gehandicaptenzorg, verzorgende IG) en aan HBO studenten Social Work (Zorg, Service en Welzijn)

Raad van Toezicht / Interne toezichthouders

It Aventoer heeft een Raad van Toezicht bestaande uit; Mw. A. Wiertsema (achtergrond of ervaringsgebied zorg en regelgeving), Dhr. S. Stoker (achtergrond of ervaringsgebied zakelijk ondernemer/verzekeringen) en Dhr. M.S. Reitsma (achtergrond gezondheidszorg/voormalig huisarts).

Met de verschillende achtergronden en expertise van de leden vormt de raad een waardevol overleg orgaan die It Aventoer en haar kwaliteit en bedrijfsvoering van een blik van buiten (toezicht), raad en advies voorziet.

Wij voldoen met onze Raad van Toezicht aan de voorwaarden van de WTZA (Wet Toetreding Zorg Aanbieders).

Kwaliteitszorg staat bij ons hoog in het vaandel

Voor het leveren van goede zorg werken wij volgens de juiste kwaliteitseisen, werkwijzen en protocollen. Dit is de basis voor onze vraaggerichte zorg. Daarnaast is een gekwalificeerd en enthousiast team van medewerkers, het samenwerken, de prettige sfeer en een fijne omgeving van belangrijke waarde voor ons zorgaanbod en de zorgbeleving.

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Wij zijn aangesloten bij brancheorganisatie Landbouw en Zorg en hebben sinds 2009 het keurmerk “Kwaliteit laat je zien”. Dit keurmerk wordt elke drie jaar via een externe audit opnieuw beoordeeld. In 2021 werd ons keurmerk voor 3 jaar verlengd. We voldoen hiermee aan alle kwaliteitseisen.

Boer En Zorg in Noord Nederland (BEZINN)

Wij zijn lid van vereniging BEZINN wat staat voor Boer en Zorg In Noord Nederland. Deze vereniging is onderdeel van Stichting BEZINN en is de werkorganisatie van de verenigde zorgboeren in Noord Nederland. Stichting BEZINN is de houder van de AWBZ‐erkenning voor Friesland, Groningen en Drenthe waarmee ze Zorg in Natura kunnen leveren aan deelnemers op zorgboerderijen. BEZINN behartigt de belangen van aangesloten zorgboerderijen. Via BEZINN is er een vertrouwenspersoon voor deelnemers op It Aventoer. Zie voor meer informatie www.bezinnzorg.nl.

Federatie Landbouw en Zorg

Landbouw en Zorg is een organisatie die zich richt op alle landbouw‐zorgcombinaties in Nederland. Sinds november 2005 zijn wij lid van de federatie Landbouw en Zorg en kunnen wij gebruik maken van de aangeboden mogelijkheden zoals de klachtencommissie, format voor het jaarverslag, het tevredenheidsonderzoek, samenwerking met STIGAS voor de jaarlijkse risico‐inventarisatie (RI&E) e.d.

We zijn er om het goed te hebben met elkaar

In 2004 hebben Gerk en Antsje Postma de boerderij aan de Wynzerdyk 20 aangekocht met als ideaal het aanbieden van zinvolle dagbesteding en dagopvang in een veilige en mooie verblijfsomgeving. It Aventoer is een familiebedrijf dat is uitgegroeid tot een uniek professioneel zorgbedrijf met een breed aanbod. We bieden 24-uurszorg/wonen aan 26 bewoners en dagbesteding op meerdere locaties aan.

Gerk is inmiddels met pensioen en Antsje is aan het afbouwen, maar zonen Ruurt en Sytze en dochter Anne-Loes zetten de kwaliteit en sfeer van het familiebedrijf met verve voort. Ze doen dit samen met een gedreven team van zo’n 30 begeleiders en ondersteuners.

Waar staat It Aventoer voor

  • Ieder mens wil gezien worden
    Op It Aventoer hebben wij oog voor elkaar. We kijken naar wat iemand nodig heeft en we hebben begrip voor elkaar. We bieden warmte en gastvrijheid.
  • Een liefdevol en goed leven
    Ieder mens heeft recht op een liefdevol en goed leven. We laten onze deelnemers en bewoners in hun waarde en zorgen voor een menswaardig bestaan.
  • Begeleiden als het moet en laten als het kan
    We gaan uit van mogelijkheden. Waar nodig bieden wij de juiste zorg en begeleiding, maar we geven vertrouwen en ruimte waar dat kan.

Op It Aventoer kan ik mezelf zijn.

Reinier

Werken tussen de dieren vind ik geweldig om te doen.

Hiltsje

Er is van alles te doen op It Aventoer, ik doe werk dat bij mij past.

José

Op It Aventoer voel ik me helemaal op mijn plek.

Jurgen
9

Onze bewoners beoordelen onze zorg gemiddeld met een 9! Bekijk ons laatste tevredenheidsonderzoek